Energieffektive Rema-butikker i Trondheim

Bruk av ny energiteknologi og utvikling av helhetlig energisystem for framtidens dagligvarebutikker, implementert ved Rema Kroppanmarka i Trondheim

Prosjekteier

Ren Kroppanmarka AS

Fasade av Rema 1000 Kroppanmarka.

Butikksjefen styrer kontrollpanel.

Inni Rema 1000 Kroppanmarka.

Teknologileverandører

 • SINTEF Energi AS
 • Danfoss AS
 • Carrier Refrigeration AS
 • Systemair AS
 • Aerogel Norge AS

Teknologisk innovasjon

 • Spillvarmeutnyttelse fra kjøling til oppvarming av gulv og til ventilasjon lagres i akkumulatortanker
 • Ventilasjonsløsning med bypass fører til redusert vifteenergi
 • Svært avansert integrert SD anlegg
 • Nanomateriale i transulent fasade koblet sammen med lysstyring (fasadeløsning)

Kompetanseutvikling

 • Målinger etter driftsettelse viser 30% reduksjon
 • Spin-off fra forskningsprosjektet CREATIV
 • Master- og doktorgrad ved NTNU, videreført internasjonalt i EU-prosjekt
 • Gjennomført publikasjoner nasjonalt og internasjonalt
 • Videreføring av samarbeidet med Snøhetta og utvikling av Teknisk Funksjonsbeskrivelse

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge
 • Ingen identiske prosjekt utprøvd internasjonalt, men elementer er under utprøving i Sveits og Tyskland
 • Elementer tatt i bruk i egne butikker

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet for implementering i andre dagligvarebutikker, flere kjeder har nå tatt i bruk hele eller deler av konseptløsningen
 • Flere av løsningene og teknologiene er egnet for andre typer yrkesbygg
 • Teknologiutvikler angir at teknologi og løsning ønskes implementert i EU
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, og reduserte klimagassutslipp