Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Energieffektivisering i industrien, Spillvarmeutnyttelse og dampproduksjon med høytemperatur varmepumper

TrønderEnergi ønsker å utvikle et nytt forretningsområde med energigjenvinning og energileveranse fra fornybar kraft som kommersielt produkt rettet mot termiske industriprosesser under 150°C. Kjerneteknologien i prosjektet er en kombinasjon av nyvinninger innen varmepumpe- og MVR-teknologi for energileveranser på temperaturnivåer som tidligere har vært for utfordrende og kostnadsdrivende å oppnå.

Prosjekteier

ANEO INDUSTRY AS

Ohmia Industry sin logo