Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Energieffektivisering i industrien, Spillvarmeutnyttelse og dampproduksjon med høytemperatur varmepumper

TrønderEnergi Kraft AS har opprettet et nytt datterselskap i sin nedstrømsvirksomhet, Ohmia Industry AS, som skal levere tjenester relatert til energigjenvinning mot termiske industriprosesser som har et varmebehov opp til150°C. Kjerneteknologien er en damp produserende varmepumpe som kombinerer varmepumpe- og MVR-teknologi for energileveranser på temperaturnivåer som tidligere har vært for utfordrende og kostnadsdrivende å oppnå. Teknologien skal integreres og testes ut på en kraftfôrfabrikk hos Felleskjøpet Agri og brukes dermed som demonstrasjon for installasjon til øvrig prosessindustri. Pilotprosjektet er forventet å frigjøre 1,2 MW elektrisk effekt og redusere det årlige kraftforbruket ved den aktuelle fabrikken til Felleskjøpet Agri i Trondheim. Målet er at energieffektiviseringen skal gi energi- og effektbesparelser på opptil 75 prosent ved to av fabrikkens prosess linjer.

Prosjekteier

TRØNDERENERGI KRAFT AS