Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Energieffektivt landbasert matfiskanlegg for laks

Målsetting for tiltakene er å oppnå vannkvalitet og -temperatur som er optimal for fiskevelferd i matfiskproduksjon av laks, med effektiv og minimalisert energibruk. Energiløsningen tilfører store mengder energi til effektiv oppdrettsproduksjon med begrenset tilførsel av elektrisk kraft. Prosjektet er en viktig del av Salmon Evolutions visjon om å oppnå den mest bærekraftig produksjon av laks. Tiltakene innebærer å hente friskt sjøvann fra to ulike dyp (25 m og 95 m) avhengig av på hvilket dyp temperaturen er optimal gjennom året. Vannet blir varmet opp med svært effektive varmepumper (COP 14), og 75 % av varmen gjenvinnes i store varmevekslere. Tiltakene gir et beregnet energiresultat på 22 GWh redusert forbruk av elektrisk kraft pr år mot sammenlignbar teknologibruk og produktivitet. Inntaksvann tilføres 354 GWh varmeenergi pr år gjennom tiltakene ved at varmeenergien hentes fra omgivelsene, og dette med et direkte el-kraftforbruk på 24 GWh.

Prosjekteier

SALMON EVOLUTION NORWAY AS

Anlegg på en halvøy