Energigjenvinning i bakeri i Oslo

Varmegjenvinningsanlegg for nyttiggjøring av damp fra bakeriovner i nytt produksjonslokale til Mesterbakeren AS i Oslo

Prosjekteier

Vulkan Infrastruktur og Drift AS

Bakerovner tilknyttet gjenvinningsanlegg. Foto: Finn Ståle Feldberg.

Teknologileverandører

 • Foodtech Bakeri og Industri AS
 • Erichsen & Horgen AS

Teknologisk innovasjon

 • Verifisering av mulig oppnåelig energigjenvinning og energiutnyttelse

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg
 • Case-studie til bransjen skal utarbeides for å informere og synliggjøre mulighetene
 • Aktuelt å bidra med erfaringsdata til Sintefs prosjekt INTERACT (støttet av NFR)
 • Møter med bakerivirksomheten og teknologileverandør for å presentere driftsresultater som vil oppstå over tid

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av teknologien i Norge
 • Tidligere utprøvd i Tyskland
 • Prosjektet brukt som referanse for ett nytt anlegg

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet for implementering i alle industrielle bakerier og restauranter
 • Teknologiens lønnsomhet øker med bakeriets/ installasjonens størrelse
 • Utvidelse av anlegget er under gjennomføring for å se om det er mulig å øke energiresultatet ved nye implementeringer
 • Teknologileverandør anslår spredningspotensial til 30-40 anlegg i Norge
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi økt utnyttelse av spillvarme og reduserte klimagassutslipp
 • Teknologien vurderes brukt i nye prosjekter på bakgrunn av prosjektresultatene