Energigjenvinning pulverlakkanlegg

Det er lastet opp en egen prosjektbeskrivelse i eget dokument

Prosjekteier

Lonevåg Beslagfabrikk AS

Teknologileverandører

  • EnergyAutoMation AS
  • Eptec AS
  • GK Inneklima AS avd Bergen
  • M. Thunestvedt AS
  • Mjeldstad og Stokk AS

Teknologisk innovasjon

  • Energigjenvinning fra pulverlakkanlegg, med optimal utnyttelse av all mulig energi.

Kompetanseutvikling

  • Ved dette prosjektet skal grenser testes for hvor mye energi det er mulig å hente ut.

Realisert spredning av teknologi

  • Det er mange eskisterende anlegg idag saom kan være aktuelle og det installeres ca nye anlegg pr år.

Videre utvikling og videre spredning

  • Det kan utvikles til å passe inn i annen prosessindustri med høye temperaturer og høy fuktighet