Energilagring ved Tvedestrand videregående skole

Tvedestrand videregående skole og idrettsanlegg vil etablere løsninger for energilagring og styringssystemer med formål å optimalisere energiforbruk. En batteribank med lagret energi skal benyttes for å jevne ut effekttopper (peak shaving) og redusere belastningen på det eksterne energiforsyningsnettet.

Prosjekteier

Agder Fylkeskommune