Energioptimalisering og forberedelse for nullutslippsløsning for offshore vind fartøy

Søknaden omfatter forberedelser for planlagt installasjon av nullutslippsteknologi i fartøy for offshore vind konstruksjonsmarkedet. Fartøyet ønskes energi optimalisert utover det normale for denne typen fartøy, det skal installeres batteripakker og skroget økes noe i størrelse for å få plass til nødvendig nullutslippsteknologi.

Prosjekteier

Edda Wind II AS

Teknologileverandører

 • Siemens
 • Teknotherm
 • Gondan Shipbuilders
 • Voith

Teknologisk innovasjon

 • Nyutviklet propell for dynamisk posisjonering med direktekoplet permanent magnet motor
 • Optimalisert system for energigjenvinning for batterihybrid fremdriftsystem
 • Forberedelse til Integrert system for bruk av brenselceller for nullutslippsløsning

Kompetanseutvikling

 • Regelverk for hydrogen som drivstoff er ikke etablert og det må gjøres sikkerhetsanalyser opp mot skipsdesign
 • Operasjon av fartøyer med ny tekonogi vil kreve at skipets driftsorganisasjon får nødvendig kunnskap til å operere skipet, samt at sluttkunde må innvolveres for å få optimal utnyttelse av fartøy.

Realisert spredning av teknologi

 • Batteri Power notasjon er 1. implementering på skip for windservice globalt
 • Implementering av direktedrevet Voithpropeller med PEM maskin er 1. implementering globalt
 • Implementering av tanker og maskinrom for FC teknologi

Videre utvikling og videre spredning

 • Direktedrevet Voith propeller er mest egnet for fartøyer med dynamisk posisjoneringssystem (DP)
 • Energioptimalisering kan brukes i alle fartøy segmenter.
 • Hydrogen/FC teknologien egner seg for fartøyer over en hvis størrelse så som offshore fartøyer og ferger som ikke får nødvendig rekkevidde med batteri alene.