Energipartner til utslippsfrie byggeplasser

Utforske og teste utstyr, forretningsmodeller og verdikjeder som muliggjør raskere og tryggere overgang fra fossil til utslippsfri byggeplass.

Prosjekteier

BKK AS

Teknologileverandører

 • BKK AS
 • BKK Varme AS
 • Arka AS
 • Backe Bergen AS
 • Cramo AS
 • Åsen & Øvrelid AS
 • Eaton Electric AS
 • Kongsberg Digital AS
 • BKK Nett AS
 • BOB Eiendomsutvikling AS
 • Høgskulen på Vestlandet

Teknologisk innovasjon

 • Forbedre og digitalisere samhandling mellom nettselskap og kommersielle aktører på byggeplassen
 • Forretningsmodell for aktør som eier og drifter infrastruktur for elektrifisering av byggeplasser
 • Redusere barrierer for å ta i bruk utslippsfrie løsninger på byggeplassen

Kompetanseutvikling

 • Øke kjennskapen til utslippsfrie løsninger og kompetansen om hvilke nødvendige roller, infrastruktur og arbeidsflyt som kreves for at dette skal fungere i praksis
 • Demonstrere en 100 % utslippsfri byggeplass (100 % reduksjon i CO2 og NOx)
 • Etablere nye grensesnitt og samhandling i verdikjeden for å sikre bedre utnyttelse av eksisterende energikapasitet

Realisert spredning av teknologi

 • Første utslippsfrie byggeplass i stor skala

Videre utvikling og videre spredning

 • Bidrar til læring og kompetanse rundt utslippsfrie løsninger for alle byggeplasser