Eramet Norway: Planlegging, installasjon og pilotdrift av gassmotorer for energigjenvinning

Pilot for å teste produksjon av elektrisitet i gassmotor basert på ovns-/ prosessgass, og samtidig se på muligheten for at varme fra eksosgassen kan brukes til å forbedre malmkvaliteten

Prosjekteier

Eramet Norway AS

Teknologileverandører

  • ikke bestemt

Teknologisk innovasjon

  • Energigjenvinning ved gassmotorer basert på prosessgass fra mangansmelteverk
  • Bruk av termisk energi for tørking av råmaterialer og reduksjon av kraftforbruk i ovnsprosessen.

Kompetanseutvikling

  • Pilotprosjekt som vil bidra til utvikling av ny teknologi for industriens kjerneprosesser som på sikt vil gi redusert klimagassutslipp, redusert effektuttak eller bedre energieffektivitet
  • Medføre kompetanseutvikling i virksomheter og teknologimiljø i Norge ved at dette er et uutforsket område
  • Samarbeid med blant annet SINTEF-miljøet i Trondheim og relevante teknologi-/ kompetanseleverandører i Norge.

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av ovns-/ prosessgass fra mangansmelteverk i gassmotor både nasjonalt og internasjonalt
  • Gassmotor med CH4-gass er allerede godt implementert

Videre utvikling og videre spredning

  • Ingen patenter eller spesielle rettigheter som vil hindre spredning eller være til hinder for den ønskede markedsendringen
  • I Norge er det tre smelteverk av denne typen som kan benytte seg av teknologien, men betydelig flere både nasjonalt og internasjonalt som kan benytte seg av teknologien