Etablering av ind. pilotanlegg for utslippsfri hydrogenproduksjon ved CCB Energy Park

I prosjektet skal CCB, sammen med ZEG Power, prosjektere, bygge og drifte et pilotanlegg for produksjon, distribusjon og leveranse av karbonnøytralt hydrogen ved CCB Energy Park. Pilotanlegget, med kapasitet på 1 MW (30 kg H2/time), baseres på ZEG Powers ZEG-H2-teknologi som muliggjør energieffektiv gassbasert hydrogenproduksjon med integrert CO2-fangst.

Prosjekteier

Coast Center Base AS

Teknologileverandører

  • Zeg Power AS

Teknologisk innovasjon

  • Oppskalering og realisering av teknologi for karbonnøytral produksjon av hydrogen fra gass
  • Demonstrasjon og testdrift av pilotanlegg, verifikasjon av høy systemvirkningsgrad og karbonfangst
  • Realisering på en ideell lokalisering for minimering av oppstrøms- og nedstrøms logistikkoperasjoner

Kompetanseutvikling

  • CCB vil gjennom prosjektet få økt kompetanse innen logistikk for gass, og da særlig for hydrogen. Dette gjelder også aktører, etterspørsel og utvikling i ulike markedssegmenter (maritim, landtransp., ind.). ZEG Power vil få en betydelig styrket teknologistatus og -robusthet, gjennom oppskalering, prosjektering, realisering, driftsettelse og testdrift. CCB vil være sterkt deltagende i driftsrelaterte aktiviteter og vil dermed få økt kompetanse også på dette området.

Realisert spredning av teknologi

  • Prosjektet er 1. implementering av teknologien i denne skala i Norge. CCB/ZEG Power kjenner ikke til implementering av tilsv teknologi i denne skala globalt

Videre utvikling og videre spredning

  • Langtidsplan er å etablere stor kapasitet for produksjon av karbonnøytralt hydrogen fra gass. Pilotanlegget er første trinn for å skalere videre til et 20 MW ZEG-H2 anlegg basert på læring og erf fra pilotprosjektet. I 3. fase vil det etableres storskala prod av hydrogen. Markedet for ZEG-H2-teknologien er globalt og løsningen tilbyr et eff. tiltak for red. av CO2-avtrykk ved H2-prod. Teknologi kan anvendes der det er gass tilgj og enten et eksist. el fremtidig marked for lagring/bruk av CO2