Familieboliger - Kringsjå studentby

SiO ønsker å bygge 82 studentboliger for familier fordelt på tre bygg i Kringsjå studentby. Målet er at byggene skal være energi- og klimaeffektive med en klimabelastning rundt nullutslippsnivået.

Prosjekteier

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Teknologileverandører

 • Foreløpig ikke valgt

Teknologisk innovasjon

 • Varmegjenvinner på dusjavløp
 • Solpanel i tre varianter på tak (ensidig, tosidig og hybrid), samt en variant på fasade
 • Solvarme og -elektrisitet samkjøres og untytter fleksibiliteten med 16 geotermiske brønner
 • EOS-anlegg med tilstrekkelig antall målere på produksjon og forbruk av el og varme

Kompetanseutvikling

 • Byggherre vil drifte anleggene gjennom hele levetiden. Det sikrer god datafangst over lang tid og erfaringsoverføring internt og til andre aktører.
 • Utprøving av tre typer solpanel på tre tilnærmet identiske takflater i samme prosjekt gir godt sammenligningsgrunnlag for produksjonseffektivitet.
 • Samkjøring mellom egenproduksjon av solstrøm, solvarme og geotermisk varme/kjøling vil gi verdifull erfaring for design og optimalisering for nye prosjekter.

Realisert spredning av teknologi

 • Førstegangsimplementering av dusjavløpsvarmegjenvinnere på mange små enheter
 • Blant de første implementeringene av tosidige og hybride solpanel i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Prosjektet kan bidra til bygging av arealeffektive boliger som er energieffektive, tar i bruk teknologier for produksjon av fornybar energi og som i perioder av året vil eksportere energi (varme og el) til nabobebyggelsen - utforskning av ZEB- og ZEN-potensial.