Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Familieboliger - Kringsjå studentby

SiO har bygget 82 studentboliger for familier fordelt på tre bygg i Kringsjå studentby. Målet er nådd og byggene er svært energi- og klimaeffektive, plusshus-energi og nullutslippsnivået ZEB-COM (klimagassutslipp). Boligene ble ferdigstilt til 1. desember 2019. Byggefasen ble gjennomført som fossilfri byggeplass, dvs. el og fornybar diesel på alle arbeidsmaskiner og byggtørking. Hovedkonstruksjonen er krysslaminert tre (CLT/massivtre), lavkarbonbetong klasse A i fundament og kjeller. Energibehov netto i underkant av 50 kWh/m2 blant annet ved varmegjennvinnere på gråvann fra dusj/bad, energikarakter A, Byggene er plusshus i henhold til FutureBuilts definisjon, dvs. overskuddsenergi på mer enn 2 kWh/m2 BRA. Energiforsyning er VP og 16 geotermiske brønner, 926 m2 solpanel på tak og fasader. Det testes tre ulike typer solpanel; Dual Sun Spring, JA Solar 315, Solitek Bifacial. OMT 38 og 40: Energibehov på 48,3 kWh/m2 BRA og «eksporterer» solstrøm på 8,9 kWh/m2 og OMT 42: Energibehov på 49,3 kWh/m2 BRA, «eksporterer» solstrøm på 4,2 kWh/m2. Klimagassutslippene inkl. solpanel og VP er 11,24 kg CO2e/m2 før kompensering ved energieksport. Etter kompensering er det nullutslippsbygg, ZEB-COM. Kompensert for byggefase, energibruk i drift og materialer i bygningene. Samlet produseres det lokal fornybar energi, omlag dobbelt så mye energi som byggene selv bruker. Eksportert energi til Kringsjås varmesentral med videre distribusjon til øvrige studentboliger.

Prosjekteier

STUDENTSAMSKIPNADEN SIO

Illustrasjonsbilde 2 av blokker på Kringsjå

Illustrasjonsbilde 3 av blokker på Kringsjå