Fasadeintegrert solcelleanlegg i Drammen

En Solsmaragd til Drammen: Fasadeintegrert solcelleanlegg med nye arkitekturløsninger for norske kontorbygg

Prosjekteier

Grønland 67 AS

Enova

Energibygget i Drammen er ikledd grønne solceller.