Forenklet ovnsteknologi for produksjon av solcelleingoter gir 30 prosent økt energieffektivitet

Ombygging av fabrikklinjer på Herøya i Porsgrunn for solcelleproduksjon med betydelige energibesparende effekter

Prosjekteier

Elkem Solar AS

Foto: Elkem AS

Teknologileverandører

 • Elkem Solar AS
 • ALD Vacuum Technologies GmbH

Teknologisk innovasjon

 • Produksjon av multikrystallinske solcelleingoter med minimum 31 % høyere fyllingsgrad i kokillene enn markedsstandard.
 • Produksjonsprosessens energieffektivitet forbedres med 30 %, materialtap og vannforbruk reduseres med henholdsvis 2 % og 80 %.
 • Demonstrasjon av forenklet ovnsteknologi med potensiale for kostnadsreduksjon

Kompetanseutvikling

 • Elkem vil tilegne seg erfaringer fra den komplette fremstillingsprosessen av solceller fra "kvarts til panel"
 • Samarbeid med REC Solar i Singapore for utveksling av kompetanse og tekniske løsninger

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Overførbart til produksjonsprosesser med høyt energi-, vann- og materialforbruk
 • Erfaringene fra prosjektet benyttes til å utvikle en ny ovnsgenerasjon som vil bli installert på Herøya
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi reduserte utslipp av klimagasser