Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Fornybar energiforsyning til nytt sykehus Nordmøre og Romsdal (SNR)

Det skal bygges nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset i Molde kommune. Søker ønsker å profilere fornybar, miljøvennlig og energieffektiv energiteknologi og søker derfor om støtte til å dekke en del av merinvesteringene for den fremtidsrettede og innovative termiske energiløsningen. SNR ønsker å installere et termisk energianlegg som baseres på sjøvann til frikjøling (direkte kjøling), to separate høyeffektive varmepumper med naturlige kuldemedier til henholdsvis oppvarming og varmtvannsberedning, samt biogass-kjel som tilsatsvarme. Det spesielle med løsningen er frikjøling kombinert med høyeffektive varmepumper med optimal teknologi på alle nivå. Klimaavtrykk vil være svært lavt sammenlignet med alternative energiløsninger. Den foreslåtte løsningen for termisk energiforsyning ved SNR er unik ved at den representerer et totalkonsept med maksimal utnyttelse av fornybare energikilder, svært lavt primært energibruk og utelukkende bruk av naturlige, miljøvennlige kuldemedier som ikke har noen negativ effekt på det globale miljø ved eventuelle utilsiktede lekkasjer.

Prosjekteier

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF