Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Fornybar energiforsyning til nytt sykehus Nordmøre og Romsdal (SNR)

Det skal bygges nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset i Molde kommune. I den forbindelse er det gitt støtte til å dekke en del av merinvesteringene for en fremtidsrettet og innovativ termisk energiløsning. Sykehuset ønsker å installere et termisk energianlegg som baseres på sjøvann til frikjøling (direkte kjøling), to separate høyeffektive varmepumper med naturlige kuldemedier til henholdsvis oppvarming og varmtvannsberedning, samt biogass-kjel som tilsatsvarme. Det spesielle med løsningen er hvordan frikjøling kombinert med høyeffektive varmepumper utgjør en helhetlig termisk energiforsyning. Klimaavtrykk vil være svært lavt sammenlignet med alternative energiløsninger. Den foreslåtte løsningen for termisk energiforsyning ved sykehuset er unik ved at den representerer et totalkonsept med maksimal utnyttelse av fornybare energikilder, svært lavt primært energibruk og utelukkende bruk av naturlige, miljøvennlige kuldemedier som ikke har noen negativ effekt på det globale miljø ved eventuelle utilsiktede lekkasjer.

Prosjekteier

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF