Forretningsbygg med dagligvaredel og boligblokk i Samnanger

Lavenergi forretningsbygg med dagligvaredel og boligblokk i Samnanger. Nye løsninger for samspill mellom kjøle- og varmeanlegg i tillegg til utnyttelse av sjøvann

Prosjekteier

Bjørkheim Senter AS

Gulv støpt i 1 etasje - dagligvarebutikken. Foto: Tor Henriksen.

Dekke på plass i 1 etasje, sett mot øst. Foto: Tor Henriksen.

Tomt fra øst med bygg. Foto: Sivil Arkitekt Helge Christiansen.

Fugleperspektiv mot sjø fra mars 2015. Foto: Sivil Arkitekt Helge Christiansen.

Yttervegger til biblioteket er murt. Foto: Tor Henriksen.

Teknologileverandører

 • Bjørkheim Senter AS v/Finn Moen
 • Siv. Ark. O. L. Tvilde AS
 • Multiconsult
 • Montasje Kompaniet AS

Teknologisk innovasjon

 • LED-belysning i dagligvarebutikk og utleieareal
 • Helhetlige løsninger i samspill gjennom bruk av sjøvannskollektorer, gjenvinning av spillvarme fra dagligvarebutikk samt bruk av energieffektivt utstyr

Kompetanseutvikling

 • Prosjektet har et betydelig lærings- og demonstrasjonspotensial for NorgesGruppen internt
 • Gir læring og kompetanse til rådgivere og utførende
 • Forbildeprosjekt for hvordan leietakere kan bidra i realisering av et så energieffektivt bygg som mulig
 • Prosjektet stilles til disposisjon for visninger
 • Det planlegges læringsarenaer for informasjonsdeling og kompetanse spredning

Realisert spredning av teknologi

 • Kjente teknologier, men stor nyhetsverdi i den helhetlige løsningen
 • Første implementering av slik helhetlig løsning i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Store nasjonale dagligvareaktører er involvert, samt rådgivere som jobber nasjonalt
 • Et slikt helhetlig konsept vil ha stor verdi for fremtidige løsninger
 • Potensiale nasjonalt som kan gi energieffektivisering
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi redusert energibruk, samt reduserte klimagassutslipp