FPI Energi og Miljø Inkubator - For en mer bærekraftig fiskeforedling (EN-MIL-FI)

Teknologien som testes er sekvensiell molekylær-separerende membran teknologi med vekt på ultrafiltrering, nanofiltrering og omvendt osmose for energieffektiv og høykvalitets biomarin industriell prosessering. Betegnet som FPI® prosess (Fish Protein Isolat).

Prosjekteier

Eagle Technology AS

Teknologileverandører

 • Due Miljø AS
 • Eagle Technology AS
 • Marealis Innovation AS

Teknologisk innovasjon

 • Membran teknologi bruker 1/3 mindre energi enn inndampning
 • Teknologien fjerner bl.a. fett, salt og biogene aminer (dårlig lukt og smak)
 • FPI® produkter (av f.eks. fisk) får lengre holdbarhet uten tilsetningsmidler
 • Et membrananlegg tar mindre plass og bruker mindre rustfritt stål enn en inndamper
 • Elektrifisering av biomarin prosesser - erstatte fossilt

Kompetanseutvikling

 • Energieffektivisering er et viktig læringsområde i dette prosjektet. Det handler om valg av tekniske løsninger som skal gi økt lønnsomhet i form av lavere kapitalutgifter og driftsutgifter som direkte årsak av energibesparelse og høyere markedsverdien av sluttproduktet (FPI® - fiskeprotein isolat og FPC) utvunnet av lavverdi-restråstoff fra marine sektorer.
 • Ny teknologi som FPI gir presisere/nye produkter. I prosjektet ønsker vi å lære om de nye produkters funksjon/anvendelse/marked og verdi.

Realisert spredning av teknologi

 • Teknologien er innført på fiskemel. Dette prosjektet utvikler en spesialisert prosess /produkt for hydrolysater av marint restråstoff.
 • Med ENOVA godkjent prosjekt, ønskes prosessen markedsført i flere land inkl land hvor FPI prosessen er patentert.

Videre utvikling og videre spredning

 • Det viktig å dokumentere alle teknologi fordelene; energibesparelse, lave kapital- og driftskostnader, produkt. Det er stort markedspotensial for teknologien, nasjonalt og internasjonalt. Alle bedrifter med marint restråstoff kan profittere ved å ta i bruk denne nye ENØK- og klimavennlige FPI® teknologi
 • Videre spredning av FPI teknologien skjer bla. gjennom samarbeid med undervisnings institusjoner. Vi samarbeider med NTNU med lab utstyr, forsøk, foredrag og MSc/PhD forsøk.
 • Vi er aktiv i Europeisk F&U hvor vi søker å bringe vår FPI teknologi inn i nye anvendelser og søker ideer/delprosesser.