Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Fremtidens hotell K4

K4 skal bygges som et kombinasjonsbygg- Hotell og kontor på 17 237 m². Hotelldelen utgjør ca. 10 872 m², mens kontordelen utgjør ca. 6 365 m². Planlagt prosjektoppstart er høsten 2018. Höegh Eiendom sammen med AF Eiendom eier og utvikler bygget. Höegh Eiendom har prosjektlederansvaret i byggeperioden og vil forvalte og drifte kontorbygget. Leietakere for hotelldelen er Nordic Choice Hotels og har egen drift av hotelldelen. Hotellet skal ha 217 rom og bygges som et konferansehotell hvor fellesareal vil knytte hotellet og kontorbygget sammen. Iht. NVE sin rapport fra 2016 "Analyse av energibruk i yrkesbygg" er den spesifikke energibruken for Hotell ca. 240 kWh/m². Årsaken til at hotell ofte har høyt energibruk er at hotellrom/soner er i full drift, uavhengig av faktisk behov og tilstedeværelse. Formålet for prosjektet er lavt energibruk og redusert CO2- utslipp samt optimalisere drift mhp. energi og inneklima. For å oppnå dette ønsker vi å søke om støtte fra Enova for et smart bookingsystem i kombinasjon med energieffektiv ventilering, 3-kanalsystem for ventilasjon, varme og kjøling av hotellrom. Smart bookingsystem linkes opp mot de tekniske anleggene og SD-anlegget. Et bookingsystem har informasjon om når gjestene vil komme og når de sjekker ut. Dette er verdifull informasjon som kan brukes for å optimalisere driften til de tekniske anleggene. Dette er en løsning som ikke er helt ny, men det er ikke utført i kombinasjon med en ventilasjonsløsning som gjør det lettere å få kontroll på temperatur og energibruken på rommene. 3-kanalsystem- Istedenfor tradisjonelle fancoils benyttes et 3-kanalsystem for ventilasjon, varme og kjøling av hotellrommene. Systemet har en kanal for tilførsel av primærluft og en kanal for tilførsel av sekundærluft. I tillegg er det en tredje kanal for avtrekksluft fra bad. Primærkanalen leverer en fast luftmengde (grunnventilasjon). Luftens temperatur i primærkanalen bestemmes av hovedaggregatet. Denne kanalen vil ikke hotellgjestene kunne styre. Sekundærkanalen har eget varmebatteri/kjølebatteri og luftmengdene fra denne kanalen kan styres av hotellgjestene og øke/senke temperaturen med 2-3°C. Med denne løsningen vil den som drifter hotellet ha bedre kontroll på temperaturen og luften til rommene og energibruken. I tillegg er dette systemet kostnadsbesparende og har mindre vedlikehold. Det er ingen roterende komponenter- ingen viftestøy. Kombinasjonen av de to tiltakene er ikke utført i Norge før, og kan potensielt gi en energireduksjon på 66,2 kWh/m² som tilsvarer 719 100 kWh/m². Dette tilsvarer en energireduksjon på ca. 36 %. Energireduksjonen er samlet for flere enøktiltak. Før tiltak er effekttoppen for oppvarming på 627 kW, mens den etter tiltak ligger på 450 kW. Det er en reduksjon på 177 kW som utgjør ca. 30 % reduksjon. Løsningene egner seg primært for hotell, men kan også benyttes på sykehjemskompleks hvor brukeren ønsker å justere temperaturen 2-3°C.

Prosjekteier

KARVESVINGEN 7 AS