Fullskala demonstrasjon av 100 kW bølgekraftbøye i Herøy kommune

Fullskala demonstrasjon av 100 kW bølgekraftbøye nær Runde Miljøsenter i Herøy kommune

Prosjekteier

Waves4Power AS

Bøye på vei ut i havet til Runde. Foto: Peter Isacsson

Bøye i Göteborg havn. Foto: Jonas Kamf.

Bøye i havet ved Runde. Foto: Peter Isacsson.

Teknologileverandører

 • Waves4Power AS
 • Siemens, ÖPD
 • Petronas, Parker
 • Jotun
 • Nkt cables
 • Chalmers, SP
 • Olympic Shipping

Teknologisk innovasjon

 • 25-årig rust- og begroingsbeskyttelse, utviklet av Jotun og SP
 • Ny generasjon av dynamiske kabler for marin energi
 • Koblingshub for innkobling av marin energi til nettet
 • Avlastningssystem for dynamiske kabler

Kompetanseutvikling

 • Koordinert samarbeid og erfaringsutveksling mellom involverte aktører og fagmiljøer gjennom utviklingen av teknologielementene til bølgekraftverket. Omfattende verifisering av teknologier
 • Utvikling av simuleringsmodeller og testing av kabelbelastning i samarbeid med Chalmers Tekniska Högskola, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Omtale i media
 • Deling av tekniske løsninger med marin energi bransjen

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge og globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien egnet både for innmating til nett, eller for avsidesliggende områder eller installasjoner langt unna nett; f.eks. elektrifisering av fiskeoppdrettsanlegg, offshore installasjoner, m.m.
 • Teknologileverandør anslår et stort spredningspotensiale langs norskekysten frem mot 2020, samt hundretalls buoyer utenfor UK
 • Nytt prosjekt "Green Power Eco System" igangsatt med mål om fiskeoppdrettsanlegg kun basert på grønn energi og energilagring
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi økt produksjon av fornybar kraft og reduserte klimagassutslipp