Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Fullskala innovativ energi og klimatkenologi Havfarm1 Nordlaks Oppdrett

Nordlaks Oppdrett fikk i 2017 utviklingstillatelser for utvikling av et nytt havbruks-konsept: Havfarm1. Havfarmene er en del av Nordlaks sin løsning for en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. Det er ønskelig å kunne velge fornybar energileveranse til anleggene, men utfordringen er både at anlegget vil være stort, med et betydelig energibehov og høy effektbelastning og at det vil ligge langt fra land - lenger enn det man til nå har hatt erfaring med både i havbruksnæringen og i kraftbransjen. Det søkes om støtte til å ta et nytt steg i utviklingen av energiforsyning til oppdrettsanlegg gjennom å elektrifisere energileveransen til Havfarm 1.

Prosjekteier

NORDLAKS OPPDRETT AS

En stor lekter som flyter i vannet

Et skip på vannet

Flere broer over vann ute på sjøen