Fullskala innovativ energi og klimatkenologi Havfarm1 Nordlaks Oppdrett

Nordlaks Oppdrett fikk i 2017 utviklingstillatelser for utvikling av et nytt havbruks-konsept: Havfarm1. Havfarmene er en del av Nordlaks sin løsning for en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. Det er ønskelig å kunne velge fornybar energileveranse til anleggene, men utfordringen er både at anlegget vil være stort, med et betydelig energibehov og høy effektbelastning og at det vil ligge langt fra land - lenger enn det man til nå har hatt erfaring med både i havbruksnæringen og i kraftbransjen. Det søkes om støtte til å ta et nytt steg i utviklingen av energiforsyning til oppdrettsanlegg gjennom å elektrifisere energileveransen til Havfarm 1.

Prosjekteier

Nordlaks Oppdrett AS

Teknologileverandører

  • Scana Offshore
  • NSK Ship Design
  • Berg Elektro
  • Seaworks AS

Teknologisk innovasjon

  • Ny energiløsning i helintegrert oppdrettsanlegg for eksponerte offshorelokaliteter

Kompetanseutvikling

  • Havfarm1 vil være fullskala testanlegg for nye teknologi og energiløsninger i oppdrett, herunder søkes elektrisk høypent energiforsyning gjennom svaiforankring

Realisert spredning av teknologi

  • 1. gangs implementering på denne typen pilotanlegg innen akvakultur. Refererer til vedlagt søknad med nærmere beskrivelse.

Videre utvikling og videre spredning

  • Testresultatene fra Havfarm1 skal komme havbruksnæringen til gode, dette er også kriterie i tildelingen av utviklingstillatelser knyttet til Havfarm1. Alle teknologier, samt løsning om energiforsyning vil overvåkes og evalueres med målsetning om videreutvikling og optimalisering.