Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Future Living - Arca Nova - Smart sameie Røysåsen

Røysåsen er et boligprosjekt bestående av 2 blokker med til sammen 16 leiligheter, underjordisk garasje, organisert som et sameie. Prosjektet vil implementere Arca Nova sitt "Future Living" konsept. Målet med prosjektet er å bygge blokker i tre med passivhusstandard, etablere en felles energisentral basert på energibrønner i kombinasjon med solfangere, samt solcelleanlegg til egenproduksjon av strøm. I tillegg, energi- og vannmålere i hver boenhet som synliggjør forbruksadferd for den enkelte leilighet og danner grunnlag for en rettferdig fakturering av lokalprodusert energi til de enkelte boligene i sameiet. Det er legges opp til et digitalt innsamlingssystem som samler inn måle- og avregningsdata. Prosjektet skal teste ut en oppskalert HYSS varmepumpeløsning for leilighetsbygg som i en mindre utgave har oppnådd en SCOP på 5-7 i eneboliger. I HYSS løsningen inngår en varmepumpe som produserer energi i en kombinasjon av energibrønner og solfangere. I tillegg etableres et solcelleanlegg for produksjon av strøm. Spisslast og reservelast dekkes av el. Arca Nova Gruppen er inn i store utbyggingsprosjekter som vil pågå over de neste 15 årene. Vi har et høyt ambisjonsnivå bygger i dag med en byggestandard som går langt utover TEK17, som f.eks. passivhusstandard for både småhus og blokker, plusshus, miljøvennlige materialbruk og fornybare energiløsninger på tvers av ulike energibærere. Dvs. en fremtidsrettet kombinasjon av solenergi, smarthus og grønn byggestandard. Dette konseptet markedsfører vi som "Future Living". Prosjektet på Røysåsen i Moss var for oss et pilotprosjekt for å teste ut nye energiløsninger basert på HYSS-Hybrid Solar System. Løsningen var i dette tilfellet en bergvarmepumpe i kombinasjon med solfangere fra Free Energy. En slik energiløsning er grundig testet ut på eneboliger/småhus hvor det er oppnådd en årsvarmefaktor på 5-7 (SCOP) iflg. leverandøren. Da vårt prosjekt ble igangsatt forelå det ingen tester av en slik løsning på blokker med en felles energisentral. Erfaringer og ny kunnskap fra dette prosjektet skulle så danne grunnlag for gode investeringsbeslutninger i Verksbyen i Fredrikstad med et samlet volum på 1500-2000 leiligheter over de neste 15 årene.

Prosjekteier

ARCA NOVA BOLIG AS