Future Living - Arca Nova - Smart sameie Røysåsen

Røysåsen er et boligprosjekt med 16 leiligheter organisert i et sameiet. Prosjektet vil implementere Arca Nova sitt "Future Living" konsept. Målet er å oppnå passivhusstandard og energideling i sameiet.

Prosjekteier

Arca Nova Bolig AS