Future Living - Arca Nova - Smart sameie Røysåsen

Røysåsen er et boligprosjekt med 16 leiligheter organisert i et sameiet. Prosjektet vil implementere Arca Nova sitt "Future Living" konsept. Målet er å oppnå passivhusstandard og energideling i sameiet.

Prosjekteier

Arca Nova Bolig AS

Teknologileverandører

  • Free Energy og Fusen AS

Teknologisk innovasjon

  • Felles energisentral med solfangere/varmepumpe som fleksibelt deles mellom beboere for å oppnå en effektiv energideling.
  • Utstrakt bruk av smarthusteknologi.
  • Energien utnyttes optimalt gjennom avansert styring av felles varmeanlegg og solceller.

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet vil bidra til stort fokus rundt energiløsninger for denne byggtypen og gi stor overføringsverdi
  • Prosjektet vil bidra til kunnskapsheving i forhold til prosjektdeltakere som arkitekter, rådgivere, underleverandører og underentreprenører

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av en helhetlig energiløsning i Norge.
  • Tredje implementering av Hyss i Norge.

Videre utvikling og videre spredning

  • Spredningspotensialet anses som høyt innenfor leilighetsbygg
  • Spredningseffekten i Østfold er åpenbar og anses som meget stor. På landsbasis anses prosjektet å ha et moderat til stort spredningspotensial