Gjenbruk av elbil batterier som energilager i bolig

ECO Home med prosjektledelse gjennom InCube AS ønsker gjennom dette konseptutredningsstudiet å legge grunnlaget for introduksjon av energilagring i Sarbuvollveien 34, 1363 Høvik. Boligen er et passivhus arkitekttegnet av Rune Ramsfelt. Boligen har 22 000kWh i energiforbruk selv som passivhus med solfangersystem. Det er ønske fra boligeier å gjøre boligen om til et pluss- eller nullenergibygg. Prosjekteier vil utrede installasjon av gjenbruk av Nissan Leaf-batteri som energilager for boligen med solceller for energifangst. Gjennom konseptstudie vil vi kunne dokumentere en konkurransedyktig løsning som gir eier plussenergihus-egenskaper og store energi- og kostnadsbesparelser. Videre vil konseptstudiet danne grunnlag for en mye bredere introduksjon av denne type energiløsninger. I 2017 ble over 1000 elbilbatterier send fra Norge til resirkulering (data fra Batteriretur AS). Mange av disse kunne ha blitt benyttet for å gi energilagring i boliger. Dette ville medført betydelig lavere energiforbruk, bedre CO2-regnskap totalt og bedret CO2-utnyttelse av Norges investering i elektrifisering av bilparken. Dette konseptutredningsprosjektet gir en unik mulighet til å utrede pilotprosjekt for sirkulær økonomi, hvor transport, energisystemer og gjenbruk kobles sammen. Dette vil øke forståelsen og kunnskapsformidlingen for hvordan energisystemer for boliger kan kombineres med transportløsninger. InCube AS har sammen med TTP Plc gjennom ECO Home gruppen patentert teknologi for styringssystemer hvor boliger kobles sammen til større energisystemer og hvordan et elektrifisert transport nettverk kan vekselvirke med energiforbruk i boliger. Konseptutredning vil danne grunnlag for hvordan slike energisystemer best kan introduseres i Norge. Energilagring er helt avgjørende og utbredelsen er lav grunnet høye kostnader. Dette arbeidet vil spre kunnskap om kostnadseffektive løsninger basert på gjenbruk av elbil batterier. I Norge alene vil ca. 100 000 elbilbatterier måtte sendes til resirkulering de neste 8 årene (kilde, Nissan SAS og Batteriretur AS). Kjørelengde er ikke lenger tilfredsstillende når batterikapasiteten kommer ned til 70-80% av opprinnelig kapasitet og batteriene byttes derfor ut. Dagens elbiler har typisk 7 til 10 års garanti på batteripakken. Vår gruppe har gjennom prosjektet ECO Home utviklet en løsning for gjenbruk av disse batteriene for bygg.

Prosjekteier

Incube AS

Teknologileverandører

 • InCube AS
 • TTP Plc
 • ECO Home
 • A38 AS

Teknologisk innovasjon

 • 1. Patentert metode for gjenbruk av elbilbatterier som energilager i bolig
 • 2. System for bedre utnyttelse av fornybare energikilder basert på selvlærende algoritmer
 • 3.Metode for kostnadseffektiv konvertering av eksisterende bygg til null eller pluss hus
 • 4. Patentert kommunikasjonssystem for distribuerte energilager

Kompetanseutvikling

 • Økt kompetanse for hvordan distribuert energilagring i boliger vil kunne utnyttes, vi vil publisere resultatene og ønsker samarbeid med blant annet SINTEF byggforsk for å øke læringsarenaen og spre kompetansen
 • Økt kompetanse for sirkulærøkonomi og gjenbruk av Norges elbilsatsning. Vi har som mål å presentere resultater for hvordan gjenbruk kan effektivt implementeres.

Realisert spredning av teknologi

 • 1 . gang implementering både i Norge og Globalt. Ingen andre har utviklet metode for å utnytte uåpnet brukt elbilbatteri direkte i bolig. Vårt styringssystem lar oss gjøre dette uten å måtte UL sertifisere produktet på nytt.

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien er fleksibelt. Vi har fokuserer på boliger, men har også andre typer bygg under evaluering sammen med entreprenører. Neste skritt er å bruke teknologien i oppføring av nybygg kombinert med å utviklet byggteknikk for miljøhus. En pilot med 250 boliger for å introdusere distribuert energilagring hvor forbruk og produksjon av fornybar energi kan utjevnes er under diskusjon med partnere. Ønske er å knytte energiforbruk fra transport og bolig sammen i total livttidssykelstudier.