Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Gjønnesjordet

Et nytt varmesystem for leveranse av bolig og tappevannsoppvarming til flere brukere er installert til erstatning for oljefyr og ren elektrisk oppvarming. Anlegget er et hybrid anlegg med varmepumper, solvarme og sesonglagring av termisk varme i energibrønner. Varme leveres til forbrukerne fra 2 stk 16kW varmepumper eller direkte fra solfangere. Det er installert ca 500 kvadratmeter solfangere fordelt på 125 m2 mot øst, 250 m2 mot syd og 125 m2 mot vest. Det er boret 28 energibrønnene på ca 60 meter hver. De er plassert i to ringer med henholdsvis 12 og 18 meter i diameter. På toppen er det lagt 400 mm isolasjon i en diameter på 22 meter. Til sammen danner dette et termisk reservoar på ca 400 kubikkmeter. Solvarmen benyttes til - å levere varme dirkete til forbruker når tilstrekkelig temperatur oppnås (>50 grader), - å levere varme til akkumulator tanker (dagtanker) for å heve temperaturen på varmepumpens varmereservoar og dermed redusere strømbehovet til varmepumpene - å varme opp det det termiske lageret via energibrønnene når det er overskudd på solvarme Varmepumpene fungerer som et vanlig bergvarmeanlegg ved at de henter varme fra det termiske lageret via energibrønnene.

Prosjekteier

GJØNNES ENERGI AS

En låve med hvite dører

Solcellepaneler på et jorde

et rom med rør og et vindu

En rød og hvit lastebil forann et hvit område i bakken