Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Grønt smartbygg - K5C

Höegh Eiendom sammen med AF Eiendom søker Enovastøtte til å gjennomføre prosjekt «Grønt smartbygg» som vil ha fokus på energieffektiv drift og -bruk av bygget. K5C har et oppvarmet BTA på 16 341 m2 og er lokalisert på Hasle i Oslo. Bygget skal oppfylle krav til passivhus, BREEAM Excellent og energiklasse A og skal stå ferdig 2020. AF gruppen ble kontrahert som totalentreprenør mai 2018. Det har de siste årene vært mye fokus på energieffektive bygg med lavt varmetap og energieffektive tekniske anlegg. Det har ikke vært like stort fokus på energieffektiv drift i tidlig fase. Et teoretisk energieffektivt bygg kan i praksis sløse mye energi, dersom brukerne av bygget ikke vet hvordan bygget fungerer og drift ikke har kontroll på de tekniske anleggene. Prosjekt «Grønt Smartbygg» tar tak i denne problemstillingen og vil gjøre brukerne av bygget bevisste på hva de bruker av energi og hvilken miljøpåvirkning deres arbeidsdag har. Ved å benytte dagens sensorteknologi med CO2, tilstedeværelse, temperatur og SD-anlegg sammen med eksisterende teknologi ønsker vi å skape nye funksjoner som vil optimalisere driften av bygget og tillegg lære og forstå hvilke behov brukerne av bygget har og også gi brukerne en bedre forståelse av hvordan deres atferd påvirker byggets energibehov. Under er en liste over grønne og smarte funksjoner som vil redusere energibehovet, kutte effekttopper og redusere klimagassutslippet. - Overtidssoner- Når personbelastningen til bygget er under 20 %, vil brukerne av bygget få melding om å sette seg i overtidssoner for å redusere driften i bygget - Energioppfølging for brukere av bygget gjennom Signageløsning/inforskjermer - Effektiv plassering av brukere- slik at hele etasjer fylles opp før neste tas i bruk. Unngår å drifte hele bygget ved lav personbelastning. - Grønn mobilitet- brukere av bygget vil være informert om nærmeste grønne transport (Sykkel, t-bane, bildeling, buss) - Grunnlastkutter- skrur av utstyr når etasjen ikke er i bruk - Smart behovsstyring av ventilasjonsaggregat De smarte og grønne funksjonene gir muligheten til å drifte bygget etter faktisk behov. Dette vil redusere energibruken i bygget i form av kortere driftstid, reduserte luftmengder og -oppvarming og kjøling. Dersom prosjektet blir gjennomført vil det gi en årlig energireduksjon på ca. 50 % av energibruken fra 114 kWh/m2 til 55 kWh/m2. Dette utgjør 960 000 kWh/år og 330 tonn CO2/år (europeisk mix). I tillegg vil det gi lavere effekttopper. Dette er tiltak som kan implementeres i andre bygg og har derfor høy spredningseffekt samt vil all dataen kunne gi økt kunnskap om brukeratferd i kontorbygg.

Prosjekteier

KARVESVINGEN 5 AS

En bygning med mange vinduer