Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Grorud IL kustgressbane - Innovativt geoenergianlegg

Grorud idrettslags kunstgressbane skal rehabiliteres der varmepumpe med energibrønner som energikilde og rør for undervarme anvendes. Varmepumpen med beregnet COP/SCOP skal dekke 100 % av effektbehovet, og oppføres uten backup-forsyning. Sammenlignet med bruk av direkte elektrisitet (el.kjel) vil anlegget redusere både kjøpt energi og resulterende dimensjonerende effektbehov med 75-80 %. I Grorud-prosjektet har man som målsetning å høste erfaringer, optimalisere driften basert på logging og energioppfølging, samt vurdere tekniske og driftsmessige forbedringspotensialer. Prosjektet vil kunne bli et referanseanlegg for hele fotball-Norge (og Europa), ikke bare mht. valg av energikilde, bruk av CO2-varmepumpe, sesonglagring i fjell, mm., men også for økt generell kunnskap om energi- og effektdynamikken i slike anlegg.

Prosjekteier

GRORUD IDRETTSLAG