Grorud IL kustgressbane - Innovativt geoenergianlegg

Grorud idrettslags kunstgressbane skal rehabiliteres der varmepumpe med energibrønner som energikilde og rør for undervarme anvendes. Varmepumpen med beregnet COP/SCOP skal dekke 100 % av effektbehovet, og oppføres uten backup-forsyning. Sammenlignet med bruk av direkte elektrisitet (el.kjel) vil anlegget redusere både kjøpt energi og resulterende dimensjonerende effektbehov med 75-80 %. I Grorud-prosjektet har man som målsetning å høste erfaringer, optimalisere driften basert på logging og energioppfølging, samt vurdere tekniske og driftsmessige forbedringspotensialer. Prosjektet vil kunne bli et referanseanlegg for hele fotball-Norge (og Europa), ikke bare mht. valg av energikilde, bruk av CO2-varmepumpe, sesonglagring i fjell, mm., men også for økt generell kunnskap om energi- og effektdynamikken i slike anlegg.

Prosjekteier

Grorud Idrettslag

Teknologileverandører

 • Grorud IL
 • Ringside Rørleggerbedrift AS
 • Båsum Boring AS
 • Multiconsult AS
 • Futurum Energi AS

Teknologisk innovasjon

 • Bruk av CO2-varmepumpe med subkritisk drift med 100 % effektdekning. 75-80 % energi- og effektreduksjon
 • Direkte produksjon av lavtemperatur varme (10-15 gr.C), høy COP
 • Innovativ dimensjonering og utforming av brønnpark, tilpasset prosjektspesifikke forutsetninger
 • Innovativ systemdesign for reduserte investeringskostnader og optimal drift

Kompetanseutvikling

 • Øke kompetansen rundt reelt energi- og effektbehov til undervarme av kunstgressbaner
 • Logge og lære mer om sommerlading av energibrønner fra kunstgressbane
 • Logge og lære mer om bruk av CO2-varmepumper med subkritisk drift
 • Øke kompetansen innenfor optimal prosjektering av varmeanlegg for kunstgressbaner
 • Optimalisering av systemdesign i fremtidige anlegg
 • Underlag for vurdering av akkumulering for reduksjon av effekttopper
 • Prosjekt-/masteroppgave ved NTNU

Realisert spredning av teknologi

 • Prosjektet er å anse som 1. gangs implementering i Norge og Skandinavia

Videre utvikling og videre spredning

 • Optimalisering av installert effekt for kunstgressbaner
 • Videreutvikle teknologien for dype brønner for direkte veksling mot lavtempererte behov
 • Videreutvikle teknologien for åpne systemer (oppumpet grunnvann), oppsprekking av berg, etc.
 • Optimalisere bruk av CO2-varmepumper til lavtemperatur produksjon (gatevarme, mm)
 • Potensial for kunstgressbaner i Norge: Se vedlegg