Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Grorud IL kustgressbane - Innovativt geoenergianlegg

Grorud idrettslags kunstgressbane skal rehabiliteres der varmepumpe med energibrønner som energikilde og rør for undervarme anvendes. Varmepumpen med beregnet COP/SCOP skal dekke 100 % av effektbehovet, og oppføres uten backup-forsyning. Sammenlignet med bruk av direkte elektrisitet (el.kjel) vil anlegget redusere både kjøpt energi og resulterende dimensjonerende effektbehov med 75-80 %. I Grorud-prosjektet har man som målsetning å høste erfaringer, optimalisere driften basert på logging og energioppfølging, samt vurdere tekniske og driftsmessige forbedringspotensialer. Prosjektet vil kunne bli et referanseanlegg for hele fotball-Norge (og Europa), ikke bare mht. valg av energikilde, bruk av CO2-varmepumpe, sesonglagring i fjell, mm., men også for økt generell kunnskap om energi- og effektdynamikken i slike anlegg.

Prosjekteier

GRORUD IDRETTSLAG

Bilde av asfalt og gress

et vann som spruter bak av et gjerde

En byggeplass med kran

en stor plastbeholder med en metallramme

et rom med rør og tanker

En maskin i et gjørmete område

et felt med sand- og metallstenger