Hybridisering av North Sea Giant

Realisere løsninger som tar dagens hybride offshore-fartøy et skritt videre med det siste innen batteriteknologi i maritime applikasjoner

Prosjekteier

North Sea Giant AS

Teknologileverandører

  • Wärtslia Norway, Aibel-Storesund og Corvus Energy

Teknologisk innovasjon

  • Drift av fartøy i dynamisk posisjonering med kun en dieselmotor i gang, supplert med batteri
  • Batterisystem som også benyttes for "Peak shaving" og støtte mot eksisterende dieselgenerator for å håndtere ekstra laster på system
  • Opplegg for at fartøyet kan bruke landstrøm ved kai og mobilisering

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet vil øke og framskynde kommersiell bruk av ny og innovativ teknologi som gir vesentlig markeds reduksjon av klimagassutslipp og bidrar til kompetanseutvikling i norske bedrifter og teknologimiljø

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av denne typen teknologi i så stort omfang

Videre utvikling og videre spredning

  • Prosjektet skal bidra til å redusere kostnader og risiko for framtidig bruk av teknologien
  • Ved å vise at batteri kan være primær energikilde, med de strenge kravene til redundans som denne type skip har, vil prosjektet være viktig for å skape markedsendring i maritim sektor
  • Prosjektet vil kunne være med på å endre standard design ved nybygg av denne typen fartøy
  • Spredningspotensialet vurderes til å være stort