Hypertermofil biologisk forbehandling av biogass ved Lindum i Drammen

Innføring av et hypertermofilt biologisk forbehandlingstrinn i produksjonen for biogass ved Lindum i Drammen. Aktiv nedbryting av biomasse med bakteriekultur som erstatter passivt oppvarmingstrinn, og øker kapasiteten uten ekstra energitilførsel

Prosjekteier

Lindum AS

Lindums biogassanlegg i Drammen der Hyperthermics anlegg for forbehandling av matavfallssubstrat nå bygges. Foto: Kari Norup Berget.

Teknologileverandører

  • Hyperthermics AS
  • Cowi
  • Hyperthermics AS
  • Cowi

Teknologisk innovasjon

  • Patenterte hypertermofile bakterier bryter ned biomasse svært raskt i fase 1 i et biogassanlegg
  • Biologisk generering av varme i prosessen reduserer energibehov i forbehandling
  • Biologisk hydrogengenerering som tilleggseffekt

Kompetanseutvikling

  • Kompetanseutvikling rundt flerfaset biogassprosess internt ved Lindums 2 anlegg i Norge og i bedriftens FoU-avdeling
  • Kompetanseutvikling rundt forbehandling av matavfall og biologiske prosesser i matavfallssubstrat
  • Erfaringer fra prosjektet deles i flere forsknings- og utviklingsprosjekter
  • Kompetanseoverføring til andre aktører i avfallsbransjen gjennom biologisk arbeidsgruppe i Avfall Norge

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av teknologien i fullskala i Norge og globalt
  • Samarbeid med Nibio og universitetet i Regensburg, DE

Videre utvikling og videre spredning

  • Egnet for implementering ved produksjon av biogass fra avfall og annet biologisk materiale
  • Teknologileverandør ser mulighet for implementering i andre av bedriftens fokusområder som fiskeslam fra oppdrett og gjødsel fra landbruk
  • Teknologileverandør anslår spredningspotensial til ca. 30 anlegg i Norge, 250 anlegg i Skandinavia og 7500 anlegg i Tyskland
  • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi økt produksjon av biogass med redusert energibruk, konvertering til fornybar energi og reduserte klimagassutslipp