Induktiv tørking av aluminiumsspon på Toten

Bruk av induksjon til tørking av aluminiumsspon ved gjenvinning av aluminium ved Metallco Aluminium sitt anlegg på Toten

Prosjekteier

Toten Metall AS

Teknologileverandører

 • Metallco Aluminium AS og Plasma Kraft AS

Teknologisk innovasjon

 • Verifisering av egnethet for bruk av induksjon til tørking av metall
 • Økt material- og energiutnyttelse
 • Avbrenning av uønskede organiske elementer på inngående materiale

Kompetanseutvikling

 • Bygging av kompetanse gjennom erfaring med utprøving og drift
 • Planlagt utvikling av kontaktnett med ulike kompetanse- og sertifiseringmiljøer i industrien
 • Erfaringer fra pilotprosjektet vil kunne brukes inn mot en fullskala installasjon
 • Har verifisert teknologien

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av teknologien i Norge og globalt
 • Teknologileverandør har benyttet erfaringer fra dette prosjektet i senere utviklede piloter for tørking av andre medier, deriblant frukt, grønnsaker, planter og nøtter

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien er overførbar til industri som bruker tørketeknologi på halvledende materialer
 • Egnet for avbrenning av flere typer organiske elementer (lakk, hydrokarboner) på inngående materiale i samme prosess
 • Teknologileverandør anslår et spredningspotensiale internasjonalt, med fokus på aluminiumsprodusenter i Russland, EU og USA/CN
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, redusert bruk av propan, og reduserte klimagassutslipp