Induktiv tørking av aluminiumsspon på Toten

Bruk av induksjon til tørking av aluminiumsspon ved gjenvinning av aluminium ved Metallco Aluminium sitt anlegg på Toten

Prosjekteier

Toten Metall AS