Innovative nybygg og fornybar energi til Moholt studentby

Bydelsbibliotek/aktivitetshus i forbindelse med Moholt studentby med bl.a. lokal varmeproduksjon, gråvannsgjenvinning, varmedeling

Prosjekteier

SIT Geovarme AS

Oversiktsbilde over noen av de nye «tårnene» (byggene) som energisentralen skal forsyne. Alle bygg har passivhusstandard og er bygd i massivtre. Foto: Thomas Bekkavik

Varmesentral som skal forsyne hele området Moholt studentby med termisk varme. I første omgang den nye bygningsmassen, deretter også eksisterende bygningsmasse. Bilde viser montering av varmesentralen. Denne vil få glassvegger og plasseres sentralt på Moholt allmenning. Skal benyttes som både demoanlegg og kan også benyttes til undervisning både på stedet og ved klasseromsundervisning. Foto: Basmo, 2Media.

Teknologileverandører

 • TEMPERO Energitjenester AS
 • AF Energi & Miljøteknikk AS, Rabtherm AG
 • SGP
 • Rototec AS

Teknologisk innovasjon

 • Helhetlig energiløsning
 • Energieffektiv bygningskropp, solfangere, leverer energi til nabobygg, spillvarme fra gråvann, frikjøling, lagring av varme
 • Fasadevis luftaggregater, romstyringslogikk for solavskjerming, luftmengder, energieffektive kryssvekslere 85%

Kompetanseutvikling

 • Forventer kompetanseutvikling hos prosjekteringsgruppen og deltagende entreprenør
 • Energisentral klargjort for bruk i undervisningsøyemed, med mulighet til å koble seg direkte inn på styringssystemer fra klasserom.

Realisert spredning av teknologi

 • Et av de første anleggene i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Nasjonalt potensiale