Installasjon av maritime batteri og landstrømanlegg på offshorefartøy

Installasjon av batteribank på offshorefartøy med dual fuel motorer som skal brukes i alle driftsoperasjoner, samt integrering av batteriene mot landstrøm

Prosjekteier

Olympic Green Energy KS

Foto: Harald M Valderhaug

Teknologileverandører

 • Skipsgruppen VARD (Vard Elektro)
 • Vard Elektro AS
 • GM-FMEA
 • Vard Aukra

Teknologisk innovasjon

 • Integrering av landstrøm i batterihybridisering av fartøy som fører til betydelig redusert utslipp i havnene
 • Videreutvikling av styringssystem for hybridisering av dual fuel-motorer

Kompetanseutvikling

 • Flere fartøy tilrettelagt for bruk av landstrøm bidrar til raskere utbygging av havnene, og at flere skip kommer etter
 • Demonstrasjon av løsningen er viktig for å få flere fartøy med dual fuel-maskineri over på LNG drift

Realisert spredning av teknologi

 • Første gangs implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Overførbart til andre store fartøy, eksempelvis offshore-fartøy, supply skip og andre med stor hotellast, samt fraktefartøy med store forbrukere som kraner og lignende
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp