Kikkut Plusshus i Larvik

Oppføring av et småhus i Larvik. Huset skal levere mer strøm til nettet enn det som blir brukt over ett år, gjennom el-produksjon fra solceller

Prosjekteier

Mikkelsen, Geir

Teknologileverandører

 • Sønnico AS
 • French Touch
 • SG AS
 • TS-Elementer AS
 • Rørleggermester Lysebo AS

Teknologisk innovasjon

 • Kjent teknologi settes i noen grad sammen på nye måter
 • Ventilasjonsanlegg med varmepumpe til varming av ventilasjonsluft og tappevann. Forvarming av tilluft via ventilasjonskanal i bakken. Dette vil også gi "gratis" kjøling om sommeren

Kompetanseutvikling

 • Visnings- og referansebolig for Sønnico og byggmester
 • Erfaringer vil deles på prosjektets nettside
 • Opprettet kontakt med elektrolinjen på Thor Heyerdal VGS
 • Artikkel om prosjektet i lokalavis, samt Teknisk ukeblad TU

Realisert spredning av teknologi

 • Ingen tilsvarende bygg i Vestfold, en av de første plusshus eneboliger i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Aktuelt for aktører som skal bygge nytt eller iverksette energitiltak
 • Fokus på bygging av energieffektive boliger uten at kostnadene er for høye, samt økt komfort
 • Ønsker å øke fokus på solkraft