Kombinert svømmehall/ flerbrukshus i Fosnes kommune

Kombinert svømmehall/ flerbrukshus på Jøa i Fosnes kommune

Prosjekteier

Fosnes kommune