Kombinert svømmehall/ flerbrukshus i Fosnes kommune

Kombinert svømmehall/ flerbrukshus på Jøa i Fosnes kommune

Prosjekteier

Fosnes kommune

Teknologileverandører

 • Grannes VVS (rør)
 • Holmen Miljøteknikk/ Menerga (ventilasjon)
 • NTE Elektro (el)
 • LEnwa (basseng, renseteknikk)
 • Guard Automation (automasjon og SD)
 • Cadio/Winns (CO2-vp)

Teknologisk innovasjon

 • Helhetlig energiløsning
 • Passivhusnivå, hev- og senkbar bunn i basseng, behovsstyrt sirkulasjon av bassengvann, LED-belysning, behovsstyrt ventilasjon, sparedusjer og frikjøling via borehull.
 • Lokal produksjon 109 261 kWh fra varmepumpe med geobrønn, solvarme, gjenvinning av varme fra ventilasjonsanlegg og blødevannsveksler

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsprosjekt
 • Samarbeid med NTNU - SIAT
 • Prosjektet følges opp i bygge- og driftsfase for å verifisere ytelser og funksjoner over tid. Resultatene publiseres som BSc- og MSc-oppgaver samt artikler og presentasjoner på konferanser

Realisert spredning av teknologi

 • Et av de første anleggene i Norge, og første i regionen

Videre utvikling og videre spredning

 • Lokalt og nasjonalt potensiale