Kommersiell drift av elektriske lastebiler i Norge

Kommersiell drift av 3 elektriske lastebiler i Norge. Etter erfaringer med bil nr 1 og leverandøren EMOSS ble det underveis i prosjektet besluttet å ikke gå til anskaffelse av de to siste.

Prosjekteier

Asko Norge AS

ASKO-lastebil parkert ved lasterampe på Rosten.

ASKO lastebil.

Lastebil fra ASKO i bevegelse.

Teknologileverandører

 • Norsk Scania AS
 • Emoss BV
 • SpesialKarosser AS
 • ThermoKing AS

Teknologisk innovasjon

 • Elektriske lastebiler skal erstatte tradisjonelle diesel-lastebiler 1-1 Når bilen har fungert som den skulle, har den gått i 3-skift distribusjon og blitt benyttet tilsvarende som tradisjonell diesel-lastebil.
 • Ny kombinasjon av lastebil og kjøleaggregat. Kombinasjonen elektrisk lastebil og utslippsfritt Cryogen kjøleaggregat er verdens første.

Kompetanseutvikling

 • Bedre erfaringsgrunnlag Det er gjort erfaringer med både teknologi og leverandør. Lavt erfaringsgrunnlag på drift.
 • Kunnskapsdeling med andre aktører Erfaringer er delt i ulike forum. Innlegg, konferanser, fagblader, andre transportvirksomheter.
 • Kompetanseutvikling på elektriske kjøretøy hos service og vedlikeholdsleverandører. Opplæring for service, vedlikehold,feilsøkinger i samarbeid med EMOSS
 • Teste rekkevidde og batterikapasitet i vinterklima. Lite erfaringer fra drift i kaldt vinterklima.

Realisert spredning av teknologi

 • Første elektriske lastebiler i kommersiell drift i Norge. Etter at ASKO realiserte den første elektriske lastebilen i Norge, har flere slike blitt satt i drift av andre norske transportselskap, bl annet innen renovasjonstransport.

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensiale for større innfasing av elektriske lastebiler i ASKO sin flåte ASKO skal utelukkende ha nullutslippkjøretøy i sin flåte innen 2026. Stort potensial. Forutsetter leveringsdyktige og profesjonelle leverandører
 • Potensiale for innfasing av elektriske lastebiler til bydistribusjon hos andre transportvirksomheter både nasjonalt og internasjonalt. Stort potensial.Erfaringene tilsier at elektriske lastebiler i dag har en rekkevidde på 150-200 km i beste fall.