Kommersiell drift av elektriske lastebiler i Norge

Kommersiell drift av 3 elektriske lastebiler i Norge

Prosjekteier

Asko Norge AS

ASKO-lastebil parkert ved lasterampe på Rosten.

ASKO lastebil.

Lastebil fra ASKO i bevegelse.

Teknologileverandører

 • Norsk Scania AS
 • HyTruck
 • Emoss BV
 • SpesialKarosser AS
 • ThermoKing AS

Teknologisk innovasjon

 • Elektriske lastebiler skal erstatte tradisjonelle diesel-lastebiler 1-1
 • Ny kombinasjon av lastebil og kjøleaggregat

Kompetanseutvikling

 • Bedre erfaringsgrunnlag
 • Kunnskapsdeling med andre aktører
 • Kompetanseutvikling på elektriske kjøretøy hos service og vedlikeholdsleverandører
 • Teste rekkevidde og batterikapasitet i vinterklima

Realisert spredning av teknologi

 • Første elektriske lastebiler i kommersiell drift i Norge
 • Elektriske lastebiler er allerede i drift i andre Europeiske land, men kun i pilotskala

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensiale for større innfasing av elektriske lastebiler i ASKO sin flåte
 • Potensiale for innfasing av elektriske lastebiler til bydistribusjon hos andre transportvirksomheter både nasjonalt og internasjonalt