Kommersiell utprøving av ny byggteknologi- Entro Ecopilot

Dette prosjektet har som hensikt å teste ut hvordan produktet Entro Ecopilot vil fungere i norske bygg og i forskjellige byer. Entro samler fire byggeiere fordelt i Asker, Trondheim og Bergen i forskjellige søknader for å se hvilke energiresultater en kommersiell utprøving av dette produktet gir med norske forhold.

Prosjekteier

Drengsrudbekken Eiendom AS

Teknologileverandører

 • Entro AS
 • SD-leverandør
 • Oxer Eiendom AS
 • Byggeiers driftsorganisasjon

Teknologisk innovasjon

 • Bygg som lærer av bruken i bygget vil være det mest revolusjonerende innovasjonen
 • Er det mulig å nå en besparelse på 25 % fra TEK17 sin spesifikke energi på et nybygg?

Kompetanseutvikling

 • Selvlærte bygg - vil algoritmen i Entro Ecopilot fungere i norske forhold?
 • Kan man gjøre eksisterende bygg smarte og hva lærer vi under veis ved etableringen av et smart toppsystem?
 • Hvilken reell besparelse i energi, effekt og klimagassutslipp vil entro ecopilot gi - er besparelsesestimatene fra 900 bygg i verden riktige i Norge?

Realisert spredning av teknologi

 • Dette er en første (1) implementering i Norge, men finnes på 900 bygg globalt.

Videre utvikling og videre spredning

 • Målet er fremst å implementere det vha en test i Norge. Deretter dersom det viser seg å ha det markedsverdi man mistenker - å videreføre det til Entro sine eksisterende kunder i Norge.