Kommersiell utprøving av ny byggteknologi- Entro Ecopilot

Dette prosjektet har som hensikt å teste ut hvordan produktet Entro Ecopilot vil fungere i norske bygg og i forskjellige byer. Entro samler fire byggeiere fordelt i Asker, Trondheim og Bergen i forskjellige søknader for å se hvilke energiresultater en kommersiell utprøving av dette produktet gir med norske forhold.

Prosjekteier

Drengsrudbekken Eiendom AS