Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Kraftvarmeproduksjon fra avfallsforbrenningsanlegg i Kristiansand

Kraftvarmeproduksjon fra lavtemperatur spillvarme fra Returkrafts avfallsforbrenningsanlegg i Kristiansand med bruk av CraftEngine stempelmotor

Prosjekteier

RETURKRAFT AS

Fasade. Foto: Kjell Inge Søreide.

Drum. Foto: Eivind K. Døvik.

Renseanlegget. Foto: Eivind K. Døvik.

Rist. Foto: Eivind K. Døvik.

Rist. Foto: Eivind. K. Døvik.

Turbin og generator. Foto: Tjøstel Taxerås.

Bankeverk. Foto: Eivind K. Døvik.