Kraftvarmeproduksjon fra avfallsforbrenningsanlegg i Kristiansand

Kraftvarmeproduksjon fra lavtemperatur spillvarme fra Returkrafts avfallsforbrenningsanlegg i Kristiansand med bruk av CraftEngine stempelmotor

Prosjekteier

Returkraft AS

Fasade. Foto: Kjell Inge Søreide.

Drum. Foto: Eivind K. Døvik.

Renseanlegget. Foto: Eivind K. Døvik.

Rist. Foto: Eivind K. Døvik.

Rist. Foto: Eivind. K. Døvik.

Turbin og generator. Foto: Tjøstel Taxerås.

Bankeverk. Foto: Eivind K. Døvik.

Teknologileverandører

 • Viking Heat Engines AS
 • Institutt for produktutvikling, AVL Schrick GmbH

Teknologisk innovasjon

 • Kjent motorteknologi (stempelmotor) tilpasset nytt anvendelsesområde
 • Enkelt design, svært høy virkningsgrad
 • Flere patenter, blant annet på varmeveksler og ventilsystem (innsprøytingssystem)

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg (Returkraft har ca. 3000 besøkende hvert år)
 • Flere samarbeidsprosjekter med forsknings- og læringsinstitusjoner, blant andre Sintef, Teknova, Danmarks Tekniske Universitet
 • Doktorgrad ved Danmarks Tekniske Universitet
 • Utstiller på Hydro 2014 (Italia) og Hydro 2015 (Frankrike)

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering globalt
 • Utvikler har tegnet avtale med BE Aerospace, de første testmaskinene er levert
 • To testmaskiner levert til Caterpillar i USA/Tyskland (eksosvarme)
 • En testmaskin levert til Mitsui i Japan (geotermisk)

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet for andre energikilder; soltermisk, biomasse og geotermisk energi
 • Teknologileverandør anslår spredningspotensialet til flere tusen enheter globalt i løpet av få år
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi økt produksjon av el fra fornybare kilder, energigjenvinning, samt reduserte klimagassutslipp