Kraftvarmeproduksjon fra deponigass ved Yggeset avfallspark i Asker

Kraftvarmeproduksjon fra deponigass ved Yggeset avfallspark i Asker med bruk av stirlingmotorer

Prosjekteier

Asker kommune

Kjøling for motorene blir til varme som holder området isfritt.

Leder ved Yggeset, Thorleif Eriksen, utenfor container med Stirlingmotorene.

Thorleif Eriksen i container med de fem motorene.

Teknologileverandører

 • Cleanergy AB
 • MGE Teknikk

Teknologisk innovasjon

 • Verifisering av stirlingmotorers egnethet for kraftproduksjon fra lavkvalitet deponigass med lavt metaninnhold, tåler urenheter i gassen
 • Flere patenter, blant annet tilknyttet brenneren, gasskjøler og stempel

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg, tilrettelagt for omvisning
 • Fortsatt stor interesse for anlegget
 • Ny kunnskap om å løse utfordringen med stor variasjon av gassproduksjonen opp mot behovet for at stirlingmotorene krever konstant gasstrykk

Realisert spredning av teknologi

 • Norge: To bestillinger av tilsvarende anlegg
 • Internasjonalt: Det er nå på plass anlegg i UK, Tyskland, Polen, Slovenia

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet for deponianlegg og metangassanlegg. I Norge: 62 deponier i drift og 85 metangassanlegg
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi økt produksjon av el, og reduserte utslipp av klimagasser