Last mile Hub - Hub Fillipstad

Bruk av last mile hub for å kunne bruke 0-utslippskjøretøy innenfor definert sone, med de begrensninger som ligger i rekkevidde for dagens teknologi.

Prosjekteier

Schenker AS

Teknologileverandører

  • Lars Sveen
  • Per-Ove Svartangen

Teknologisk innovasjon

  • Systematisert distribusjon av stykkgods/ pakker med 0-utslipp

Kompetanseutvikling

  • Læring: Bruk av Hub for effektiv bruk av 0-utslippskjøretøy ift de begrensninger som ligger i rekkevidde for el-kjøretøy pr dd

Realisert spredning av teknologi

  • Prosjektet er fase 1 for 0-utslippsdistribusjon i større byer i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Erfaringer fra prosjektet skal brukes til å lage en grunnmodell for distribusjon i 0-utslippssoner i Norge, modellen skal bygges videre etter hvert som ny teknologi kommer på markedet.