Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Low Energy Recycling (LER)

Low Energy Recycling (LER) er en ny metode for resirkulering av metall. Med sitt svært lave energiforbruk og CO2-utslipp er LER teknologien et miljøvennlig, grønt alternativ til konvensjonelle omsmelteprosesser som benyttes i resirkuleringsindustrien i dag. Hovedfokus i prosjektet har vært å skalere den sentrale utstyrskomponenten i teknologien, en skru-ekstruder for metall, fra laboratoriestørrelse til en industriell pilot. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Nuvosil og Norsk Hydro, med teknisk og annen støtte fra blant annet SINTEF, NTNU, Reifenhauser GmbH og Cemtec GmbH. Oppstart var i juni 2020 og arbeidet ble avsluttet i september 2022. Budsjettet har vært MNOK 18.4, hvorav ENOVA har dekket MNOK 9.4. Prosjektet har vist at LER-teknologien kan skaleres og at grunnelementene i prosessen fungerer på tilsvarende måte i industriell størrelse som i laboratorie-skala. Krefter og temperaturer som er sentrale i prosessen, påvirker materialet på samme måte og det ferdig ekstruderte produktet har i hovedsak samme egenskaper. Prosjektet har samtidig vist teknologiens betydelige potensiale når det gjelder energibesparelse og utslippsreduksjoner. Sammenliknet med produksjon av primærmetall reduserer LER prosessen energiforbruket med hele 99%, mens målt mot konvensjonell resirkulering (omsmelting) er reduksjonen ca 70%. Reduksjon i CO2 utslipp er på samme nivå målt mot primærmetall, ca 99% lavere. Som følge av at LER prosessen bruker elektrisitet som eneste energikilde, ikke naturgass som for konvensjonell resirkulering, er utslippsreduksjonen noe høyere målt mot konvensjonell resirkulering, enn reduksjonen i energiforbruk skulle tilsi, ca 98%.

Prosjekteier

NUVOSIL AS

en maskin på en fabrikk