Low Energy Recycling (LER)

Hovedfokus for prosjektet er en enhet for skrueekstrudering av metall spon. Teknologien er testet og verifisert på lab-utstyr ved NTNU i Trondheim. Pilot prosjektet har som overordnet mål å forberede industrialisering av ekstruderen med tilliggende prosesser, for begge anvendelsesområder -resirkulering av (i) aluminium (LEAR) og (ii) en kombinasjon av aluminium og silisium (LEMA).

Prosjekteier

Nuvosil AS

Teknologileverandører

 • Nuvosil
 • Hydro
 • Reifenhauser
 • Cemtec
 • NTNU
 • SINTEF

Teknologisk innovasjon

 • 40-50% lavere kost sammenliknet med konvensjonelle alternativer
 • >90% lavere energiforbruk sammenliknet med konvensjonelle alternativer
 • Se forøvrig prosjektbeskrivelsen/søknadsdokumentet pkt 2.2

Kompetanseutvikling

 • Se vedlagte søknadsdokumentet

Realisert spredning av teknologi

 • Se plan for kommersialisering, søknadsdokumentet pkt 2.1

Videre utvikling og videre spredning

 • Se prosjektplan, søknadsdokumentet pkt 3 og 4, samt fremtidige anvendelsesmuligheter for LEAR området under pkt 2.1.1.1.4