Lysgården - Sluppenveien 19, Trondheim

Nytt kontorbygg i på Sluppen i Trondheim på totalt 12 000 m2. Bygget skal sertifiseres etter BREEAM-NOR nivå Excellent.

Prosjekteier

Sluppenveien 19 AS

Teknologileverandører

 • Kjeldsberg og Veidekke Eiendom
 • Veidekke AS
 • Norconsult AS, Sweco og Siemens

Teknologisk innovasjon

 • Passiv, integrert solavskjerming. Teknologien kalles Microshades og er lameller, integrert mellom glass to og tre i vinduer, som skjermer sollyset progressivt
 • Romoppvarming via ventilasjonsluften
 • Ny teknologi innen helhetlig automasjon-/styringssystem med brukerpåvirkning
 • Solceller på taket for å dekke deler av eget energibehov

Kompetanseutvikling

 • Europeisk pilotprosjekt på byggautomasjon, IOT og brukertilpasning
 • Nærheten til Siemens regionskontor i Trondheim gjør bygget egnet til erfaringsheting og formidling i driftsfasen
 • Tilrettelegging for at bygget skal brukes som et utstillingsvindu for den nye teknologien
 • Nærheten til NTNU og forskningsmiljøene i Kunnskapsaksen gjør bygget velegnet for forskning og studentoppgaver
 • Definert som demonstrasjonsprosjekt i Trondheims søknad til Horisont 2020 prosjektet Smart Cities and Communities

Realisert spredning av teknologi

 • Microshades er etter det Enova kjenner til, kun tatt i bruk på et begrenset bygningsareal på ett bygg i Norge
 • Oppvarming via ventilasjonsluften er en løsning som er lite tatt i bruk i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Det finnes flere innovative og ambisiøse bygg i nærheten, men ingen av disse har samme tiltakssammensetning som dette bygget
 • Uansett geografisk plassering vil dette bygget gå foran med god innovasjonshøyde
 • Potensiale for kostnadsreduksjon, både isolert sett og den samlede løsningen
 • Løsningene vurderes etterhvert som volumet øker å kunne bli lønnsomme uten Enovas støtte
 • Løsningene vurderes å kunne tas i bruk innen de fleste byggkategorier