Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Mikroenergisystem på Furuset

Målet med prosjektet er å demonstrere en ny metodikk for organisering av energisystemet der lokalt samspill mellom produksjon og forbruk, digitalisering og helhetlig infrastrukturutbygging står sentralt. Bakgrunnen for prosjektet er å svare på fremtidige utfordringer i energisystemet knyttet til et økende energi- og effektbehov, samt en økende andel fornybar og uregulerbar energiproduksjon. Løsningene som ønskes demonstrert kan potensielt gi en økt fleksibilitet i nettet og er reelle alternativer til dyre investeringer i oppgraderinger av dagens elektriske infrastruktur. Prosjektet gjennomføres som en storskala demonstrasjon av et mikroenergisystem på Furuset. Systemet skal bygges opp og styres på en måte som gjør at området trekker minst mulig energi og effekt fra det overliggende kraftnettet. Det skal etableres et høytemperatur sesonglager for termisk energi som utnytter spillvarmen fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud på sommerstid og sesonglagrer denne. Dette, i kombinasjon med et lavtemperaturfjernvarmenett og energidistribusjonssystem i byggene, reduserer behovet for effekttilførsel fra kraftsystemet på vinterstid. I tillegg vil bruk av lagring i batterier kombinert med sol implementeres og integreres i systemet. Dette vil også redusere behovet for fossile energikilder som spisslast i fjernvarmenettet.

Prosjekteier

HAFSLUND OSLO CELSIO AS

Diagram over en varmepumpe