Mikronett Sandbakken: Selvbalanserende energicelle i distribusjonsnettet på Hvaler

Installasjon av mikronett med solcelleanlegg, vindkraftanlegg, batterier og styringssystemer på Sandbakken i Hvaler kommune.

Prosjekteier

Hvaler kommune

Teknologileverandører

 • Schneider Electric
 • Storm Elektro AS
 • Smart Innovation Norway
 • TechnoCEA
 • Byggettersyn AS
 • Solcelleeksperten AS
 • Cowi

Teknologisk innovasjon

 • Ny styringsteknologi og nyutviklet mikronett teknologi som sammen med lokal produksjon og lagringsteknologi kan gi grunnlag for lokal balansering av tilbud og etterspørsel
 • Styringssystem basert "Intelligent Distribution Power Router" for styring av batterier, solcelle- og vindkraftanlegg - muliggjør selvbalanserende energiceller

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjon av teknologien viktig for læring og senere introduksjoner
 • Tilknyttet "Smart Energi Hvaler" og NCE Smart, en næringsklynge innen smartgrid-utvikling
 • Samarbeid med HIØ, NMBU og UiT, herunder 2 doktorgrader og flere masterstudenter
 • Presentasjoner ved konferanser, blant annet NVE’s KSU Seminar
 • Tilknyttet FoU-prosjektene EMPOWER (H2020) og FlexNett (NFR)

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge
 • Lyse og Skagerak har pågående prosjekter
 • Østfold Energi, kommunene Sarpsborg, Bø, Lunde samt svenske Orust
 • GIFT - EU prosjekt om utvikling av mikronett for øysamfunn
 • Hålogaland Kraft med pilotkommune Harstad

Videre utvikling og videre spredning

 • Stort potensiale for spredning i bolig- og næringsområder med lokal kraftproduksjon
 • Teknologileverandør anslår spredningspotensialet til 2-3 anlegg i 2017 og 4-6 i 2018 og økende fremover i tiden de neste årene
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi reduserte utslipp av klimagasser