Mikronett Sandbakken: Selvbalanserende energicelle i distribusjonsnettet på Hvaler

Installasjon av mikronett med solcelleanlegg, vindkraftanlegg, batterier og styringssystemer på Sandbakken i Hvaler kommune.

Prosjekteier

Hvaler kommune

Teknologileverandører

 • Teknologileverandør: Schneider Electric

Teknologisk innovasjon

 • Styringssystem basert på en "Intelligent Distribution Power Router" (IDPR) for styring av batterier og solcelle- og vindkraftanlegg som muliggjør selvbalanserende energiceller (SE)
 • SE bygger på helt ny styringsteknologi og på nyutviklet mikronett teknologi som sammen med lokal produksjon og lagringsteknologi kan gi grunnlag for lokal balansering av tilbud og etterspørsel

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjon av teknologien viktig for læring og senere introduksjoner
 • Tilknyttet "Smart Energi Hvaler" og NCE Smart, en næringsklynge innen smartgrid-utvikling
 • Samarbeid med HIØ, NMBU og UiT, herunder 2 doktorgrader og flere masterstudenter
 • Presentasjoner ved konferanser, blant annet NVE’s KSU Seminar
 • Tilknyttet FoU-prosjektene EMPOWER (H2020) og FlexNett (NFR)

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Stort potensiale for spredning i bolig- og næringsområder med lokal kraftproduksjon
 • Teknologileverandør anslår spredningspotensialet til 2-3 anlegg i 2017 og 4-6 i 2018 og økende fremover i tiden de neste årene
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi reduserte utslipp av klimagasser