Moderne miljødesign småkraft anlegg - prosjekt Finse

Realisering av ny type nøkkelferdig kraftanlegg som gir svar på de viktigste utfordringene innen utbygging av småkraft

Prosjekteier

Brødrene Dahl A/S

Teknologileverandører

 • GreenEnergy AS

Teknologisk innovasjon

 • Turbiner tilpasset små- og mikrokraftverk med lokalisering under bakkenivå som gir betydelig støyreduksjon
 • Inntak med kort spaltebredde som gjør vannristen spesielt ned tanke på omgivelser og fisk. Inntaket er selvrensende som fører til lave driftskostnader
 • Robuste rør som kan legges i rørgaten uten tilførsel av singel

Kompetanseutvikling

 • Pilotprosjekt som vil bidra til kompetanseutvikling i norske bedrifter og teknologimiljø
 • Utbygging av småkraftverk på vanskelige lokasjoner
 • Kraftverket kan brukes som "showroom" til tross for beliggenhet under bakkenivå

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av turbin i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Spredning i egen sektor og annen sektor (vann og avløp)
 • Lokal spredning, nasjonal spredning og internasjonal spredning
 • Økt spredning grunnet fri tilgang på vinterstid for fremvisning, både sommer og vinter