Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

NORFLEX

Demonstrasjonsprosjektet skal bidra til å tilgjengeliggjøre, utnytte og kommersialisere både eksisterende og nye fleksibilitetsressurser i dedikerte demonstrasjonsområder ved skalering av markedsløsninger for fleksibilitet. Bruk av fleksibilitet kan bidra til reduserte nettinvesteringer og sikrere nettdrift. Målet er å bevise nytten av å bruke fleksibilitet ved dimensjonering og drift av både transmisjonsnett og distribusjonsnett, hvordan fleksibilitet kan benyttes ved anstrengte situasjoner i kraftnett og hvordan fleksibilitet kan brukes til å levere systemtjenester. Kommersialisering av fleksibilitetsressurser kan gi incentiver til kunder for å delta bidra i nye fleksibilitetsmarkeder for å redusere strømutgifter, redusere nettleie og tjene penger på sin fleksibilitet. Prosjektet skal vise nytten av skalering av fleksibilitet i fire dimensjoner: - Fra få til mange tilbydere av fleksibilitet for å verifisere storskala teknologi- og markedsutvikling på både forbruks- og produksjonssiden. - Fra ett til flere nettområder for å verifisere nytten av distribuert fleksibilitet i handtering av spesifikke kraftnettutfordringer. - Fra ett til flere nettnivåer for å teste ut hvordan lokale fleksibilitetsressurser kan gjøres tilgjengelig for både transmisjonsnettet (TSO) og distribusjonsnettet (DSO) uten å forårsake problemer for hverandre. - Fra adskilte til sammenkoblede nettområder gjennom bruk av felles markedsplass for fleksibilitet og anvendelse av informasjon om lokalisering. Prosjektet vil kvantifisere nytten av fleksibilitet både i distribusjonsnettet og transmisjonsnettet. Videre vil prosjektet også anbefale konsept for bruk av geografisk informasjon mellom nettnivå og mellom ulike aktører. Å demonstrere bruk av fleksibilitetsressurser horisontalt og vertikalt i kraftsystemet/markedet, skal bidra til modning om hvordan fleksibilitetsressursene kan benyttes av DSO og TSO for å løse utfordringer i ulike nivå av kraftnettet. Med vertikal skalering opp i transmisjonsnettnivå og til etablerte kraftmarkeder ønsker vi å utforske hvordan fleksibilitet utnyttes også i andre sammenhenger enn til lokale effekt- og flaskehalsutfordringer. Prosjektet skal demonstrere grensesnitt, markedskoblinger og interaksjon med markedsplassen, markedsaktører, kunder og nettselskaper.

Prosjekteier

Å ENERGI FLEKSIBILITET AS

Et flyfoto av en bensinstasjon

en hvit tilhenger med vindu og en hvit container