Norges første CO2 kuldeanlegg med ejektor til dagligvarebutikk

Levering av kuldeanlegg med ny kompressorteknologi og ejektorer til SPAR Norge. Kuldeanlegget er det første i Norge med denne teknologien og fokus på energioptimalisering både i perioder med høy og lav temperatur utendørs. Prosjektet vil lede utviklingen av kjøle- og fryseanlegg, samt bidra til å redusere behovet for tilgjengelig effekt samt effekttopper i strømnettet til denne typen anlegg.

Prosjekteier

NG Spar Buskerud AS

Teknologileverandører

  • Kelvin AS
  • NG Spar Buskerud AS

Teknologisk innovasjon

  • Ejektorer i kuldeanlegg med CO2
  • Ny og effektiv drift av CO2 anlegg under varmegjenvinning
  • Redusere effekttopper i strømnettet forbundet med CO2 kuldeanlegg
  • Redusere maksimalbelastningen i strømnettet forbundet med CO2 kuldeanlegg

Kompetanseutvikling

  • Dette vil være et læringsanlegg for NorgesGruppen, SPAR International samt andre dagligvareaktører og fungere som et referanseprosjekt for bransjen. Resultatene og anlegget vil bli brukt av en av verdens største produsenter av CO2 aggregater til presentasjoner og markedsføring Det vil legges til rette for at universiteter og opplæringsinstitusjoner kan bruke anlegget til kompetanseutvikling.

Realisert spredning av teknologi

  • Dette er 1.gangs implementering i Norge og så vidt vi vet første i Skandinavia til dette bruket.

Videre utvikling og videre spredning

  • Det leveres flere hundre kjøle- og fryseanlegg med CO2 som kuldemedium i Norge hvert år. Dette prosjektet kan være starten på en teknologiendring for et stort antall av disse. Kjøle- og fryseanleggene som kan bli påvirket er fra størrelse på kiosker, bensinstasjoner, storkjøkken, dagligvarebutikker og større industrielle lager.