Ny Vestsiden Ungdomskole Kongsberg

Ny ungdomsskole, flerbrukshall samt hybelhus med 149 hybler pluss 11 doble for Kongsberg kommune. Prosjektet inneholder flere innovative løsninger og teknologier

Prosjekteier

Kongsberg kommunale Eiendom KF

Teknologileverandører

 • Glamox ASA
 • Hyon AS
 • Hystorsys AS

Teknologisk innovasjon

 • Hydrogenlagring
 • Batteribank
 • Energibrønner til varmeopptak for varmepumpe samt frikjøling
 • Vindu/glassfasader med svært god U-verdi

Kompetanseutvikling

 • Prosjektet vurderes å få mye lokal omtale, men også nasjonalt vil dette kunne bli et prosjekt som omtales spesielt i forbindelse med bruken av hydrogen til lagring

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av de helhetlige teknologiløsningene i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Spredningseffekt basert på geografi og bygningskategori vurderes som høyt da det ikke finnes skolebygg med de samme inovative løsningene i nærområdet eller nasjonalt
 • Gitt at kostnadene reduseres, vil det kunne være et betydelig marked for de innovative løsningene som inngår i dette prosjektet