Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Nye Deichmanske hovedbibliotek i Oslo - et energieffektivt bibliotek

Nye Deichmanske Hovedbibliotek i Oslo. Oppvarming og kjøling med TABS (termoaktive bygningselementer), reduserer energi og effekt til kjøling og oppvarming, samt passivhusdesign (behovstyring, desentral hybrid ventilasjon, lav SFP, frikjøling). Spesialutviklet fasade mtp både innslipp av dagslys og gode U-verdier. Utfordringer TABS: Ingen store ekstra-kostnader for montasje av TABS, men når alle andre føringer ble lagt i et trykksatt installasjonsgulv, ble dette ekstra komplisert og har ført til ekstrakostnader i andre deler av prosjektet. Det tar tid for driftspersonale å bli kjent med hvordan TABS skal styres for å opprettholde tilfredsstillende innetemperatur. Utfordringer fasade: Det er prosjektert en unik fasadeoppbygging med bærende profiler i kompositt/GFRP. Det har krevd mye arbeid for å få god nok bære-evne på kompositten/GFRP som skal bære de høye glassfeltene. Utviklingen av disse har derfor blitt dyrere enn først antatt, fordi de måtte utvikle nye metoder og nye verktøy. Det tok ca 1,5-2 år for å få til dette på en tilfredsstillende måte.

Prosjekteier

KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF