Nye Deichmanske hovedbibliotek i Oslo - et energieffektivt bibliotek

Nye Deichmanske Hovedbibliotek i Oslo. Oppvarming og kjøling med TABS (termoaktive bygningselementer), reduserer energi og effekt til kjøling og oppvarming, samt passivhusdesign (behovstyring, desentral hybrid ventilasjon, lav SFP, frikjøling)

Prosjekteier

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Skisse fra 3 etasje i Deichmanske hovedbibliotek i Oslo. Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter, Atelier Oslo 2022.

Vestvendt fasade. Hovedinngang til Deichmanske bibliotek i Oslo. Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter, Atelier Oslo 2022.

Fasadebilde nord. Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter, Atelier Oslo 2022.

Teknologileverandører

 • Skanska, Uponor
 • Lund Hagem Arkitekter, Atelier Oslo, Asplan Viak, Multiconsult AS
 • Roschman Konstruktionen aus Stahl und Glas GmbH.
 • Oras, Automatikk GK

Teknologisk innovasjon

 • Nyutviklet transparent fasade med økt daglystilførsel
 • Redusert behov for kjøling på grunn av TABS (betongkjerne aktivert kjøling)

Kompetanseutvikling

 • Grunnarbeider igangsatt
 • Deltagende parter bygger kompetanse
 • Nye Deichmanske hovedbibliotek er en del av et opplæringsprogram for unge ansatte i Multiconsult
 • Prosjektet publiseres på Kultur- og idrettsbygg sine hjemmesider (kulturbyggene.no) og FutureBuilt sine hjemmesider

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av TABS i Norge. Implementert i utlandet
 • Første implementering av fasadeløsning i Norge og globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet for implementering i flere typer yrkesbygg
 • Teknologiutvikler angir et internasjonalt potensiale for salg av fasadeløsning
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, og reduserte klimagassutslipp