Nye Deichmanske hovedbibliotek i Oslo - et energieffektivt bibliotek

Nye Deichmanske Hovedbibliotek i Oslo. Oppvarming og kjøling med TABS (termoaktive bygningselementer), reduserer energi og effekt til kjøling og oppvarming, samt passivhusdesign (behovstyring, desentral hybrid ventilasjon, lav SFP, frikjøling). Spesialutviklet fasade mtp både innslipp av dagslys og gode U-verdier. Utfordringer TABS: Ingen store ekstra-kostnader for montasje av TABS, men når alle andre føringer ble lagt i et trykksatt installasjonsgulv, ble dette ekstra komplisert og har ført til ekstrakostnader i andre deler av prosjektet. Det tar tid for driftspersonale å bli kjent med hvordan TABS skal styres for å opprettholde tilfredsstillende innetemperatur. Utfordringer fasade: Det er prosjektert en unik fasadeoppbygging med bærende profiler i kompositt/GFRP. Det har krevd mye arbeid for å få god nok bære-evne på kompositten/GFRP som skal bære de høye glassfeltene. Utviklingen av disse har derfor blitt dyrere enn først antatt, fordi de måtte utvikle nye metoder og nye verktøy. Det tok ca 1,5-2 år for å få til dette på en tilfredsstillende måte.

Prosjekteier

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Skisse fra 3 etasje i Deichmanske hovedbibliotek i Oslo. Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter, Atelier Oslo 2022.

Vestvendt fasade. Hovedinngang til Deichmanske bibliotek i Oslo. Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter, Atelier Oslo 2022.

Fasadebilde nord. Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter, Atelier Oslo 2022.

Teknologileverandører

 • Skanska, Uponor
 • Lund Hagem Arkitekter, Atelier Oslo, Asplan Viak, Multiconsult AS
 • Roschman Konstruktionen aus Stahl und Glas GmbH.
 • Oras, Automatikk GK
 • Skanska, Uponor
 • Lund Hagem Arkitekter, Atelier Oslo, Asplan Viak, Multiconsult AS
 • Roschman Konstruktionen aus Stahl und Glas GmbH.
 • Oras, Automatikk GK

Teknologisk innovasjon

 • Nyutviklet transparent fasade med økt daglystilførsel
 • Redusert behov for kjøling på grunn av TABS (betongkjerne aktivert kjøling)
 • Nyutviklet transparent fasade med økt daglystilførsel
 • Redusert behov for kjøling på grunn av TABS (betongkjerne aktivert kjøling)

Kompetanseutvikling

 • Deltagende parter bygger kompetanse
 • Nye Deichmanske hovedbibliotek er en del av et opplæringsprogram for unge ansatte i Multiconsult
 • Prosjektet publiseres på Kultur- og idrettsbygg sine hjemmesider (kulturbyggene.no) og FutureBuilt sine hjemmesider
 • TABS planlegges inn i andre prosjekter for både kjøling og oppvarming. Godt egnet for frikjøling og varmepumpe pga høytemperatur kjøling og lavtemp. oppvarming.
 • Deltagende parter bygger kompetanse
 • Nye Deichmanske hovedbibliotek er en del av et opplæringsprogram for unge ansatte i Multiconsult
 • Prosjektet publiseres på Kultur- og idrettsbygg sine hjemmesider (kulturbyggene.no) og FutureBuilt sine hjemmesider
 • TABS planlegges inn i andre prosjekter for både kjøling og oppvarming. Godt egnet for frikjøling og varmepumpe pga høytemperatur kjøling og lavtemp. oppvarming.

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av TABS i Norge. Implementert i utlandet
 • Første implementering av fasadeløsning i Norge og globalt
 • TABS er planlagt for Nytt regjeringskvartal
 • Første implementering av TABS i Norge. Implementert i utlandet
 • Første implementering av fasadeløsning i Norge og globalt
 • TABS er planlagt for Nytt regjeringskvartal

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet for implementering i flere typer yrkesbygg
 • Teknologiutvikler angir et internasjonalt potensiale for salg av fasadeløsning
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, og reduserte klimagassutslipp
 • Egnet for implementering i flere typer yrkesbygg
 • Teknologiutvikler angir et internasjonalt potensiale for salg av fasadeløsning
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, og reduserte klimagassutslipp