Nye Jordal Amfi Energieffektive nybygg

Passivhus-ishall som skal erstatte gamle Jordal Amfi (1951). Nye Jordal Amfi skal ha tilskuerkapasitet på ca. 5500, og bygges etter dagens krav til nasjonal og internasjonal ishockey-arena.

Prosjekteier

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Teknologileverandører

 • Rambøll, Thermoconsult og Senter for idrettsanlegg- og teknologi (SIAT) – NTN

Teknologisk innovasjon

 • Termisk magasinering i energibrønner og frikjøling
 • Optimaliserte helhetlige energisystemer for redusert energibehov, varmegjenvinning/magasinering og behovsstyring
 • Innovativt energieffektivt ventilasjonskonsept i arenarommet
 • CO2 kuldeanlegg
 • Sedumtak som reduserer kuldebehovet i ishallen
 • Solcellepaneler

Kompetanseutvikling

 • Oppmerksomheten rundt prosjektet er og vil bidra til å nå lettere ut med ny kompetanse, kunnskap og erfaringer
 • Forventes nasjonal og internasjonal oppmerksomhet på grunnlag av de tekniske løsningene og det forventet lave energiforbruket
 • Både Sverige samt lokale aktører har vist interesse for ishallen i forbindelse med egenanskaffelse av ishall

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av det helhetlige energisystemet både i Norge og internasjonalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensialet for spredning både internasjonal og nasjonalt er høyt innenfor den samme kategorien av bygg
 • Det finnes ingen andre ishaller med tilsvarende energiambisjoner regionalt eller nasjonalt, spredningseffekt basert på geografi og bygningskategori vurderes som høyt
 • Enkelte energiløsninger har potensial til å bli tatt i bruk i andre byggkategorier