Nye Munch-museet i Bjørvika

Nytt Munch-museum på passivhusnivå og med høye miljøambisjoner

Prosjekteier

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Utsikt vestvendt fasade om natten. Illustrasjon: Estudio Herreros.

Sydsiden av Munchmuseet er plassert i nærhet til Akerselva. Illustrasjon: Estudio Herreros.

Takterrasse øst. Illustrasjon: Estudio Herreros.

Utsikt østvendt fasade om natten. Illustrasjon: Estudio Herreros.

Teknologileverandører

 • eStudio Herreros, LPO Arkitekter AS, Asplan Viak AS, Multiconsult AS.
 • Schindler AS
 • Thyssen AS
 • Skandinaviska Glassystem
 • Hent, GK
 • Siemens Building Technologies

Teknologisk innovasjon

 • El-produserende heis, og energieffektive rulletrapper
 • Innovative løsninger for solavskjerming
 • Alle krav til oppbevaring av kunst oppfylles. Gjennomtenkt soneinndeling, bruk av lavutslippsmaterialer.
 • Luftbåren varme og kjøling med høy varmegjenvinning, naturlig ventilasjon på tidspunkter der det ikke er behov for oppvarming eller varmegjenvinning

Kompetanseutvikling

 • Bygget (på 12 etasjer) vil fremstå som attraktivt landmerke i Oslo
 • Det antas mye presseomtaler rundt de innovative løsningene
 • Omtale i fagblader som vil bidra til fokus på energi- og miljøresultatene
 • Bygget skal gjøres tilgjengelig for besøkende som vil se byggets energiløsninger
 • Samarbeid med FutureBuilt vil fungere som læringsarena

Realisert spredning av teknologi

 • Deler av løsningen er tidligere utprøvd
 • Første implementering av løsningene innen kategorien Kulturbygg

Videre utvikling og videre spredning

 • Samarbeid med FutureBuilt kan fungere som spredningsarena nasjonalt og internasjonalt
 • Potensiale nasjonalt for energieffektivisering
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan bidra til energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp
 • Bygget er tilgjengelig for besøk etter henvendelse til KID v/Marit Falkum Enerhaug(maritfalkum.enerhaug@kid.oslo.kommune.no)