Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Nyskapende modernisering av Forskningsveien 1

Prosjektet er en bærekraftig rehabilitering av Forskningsveien 1 (20.000 m2) under full drift av laboratorier og forskningsvirksomhet. Forskningsveien 1 ble oppført på midten av 1950 tallet, var før rehabilitering i stor grad som opprinnelig bygget. Prosjektet demonstrerer et nytt bransjekonsept for rehabilitering med vekt på å bevare, gjenbruke og forskjønne ved bærekraftige tiltak med 50 års tidshorisont. Det synliggjør SINTEFs visjon «Teknologi for et bedre samfunn» gjennom valgte løsninger, arkitektur, landskaps-arkitektur og en tydelig miljøprofil, for å fremme trivsel, samhold og rom for forskning. Det moderniserte bygget er plassert sentralt i SINTEF parken og i Oslo Science City. Prosjektet oppnådde u-verdi 0,3, dagslysfaktor 2,9, G-verdi 0,12, redusert energiforbruk kontorareal 1,55 GWh/år (50%), redusert effektbehov ved DUT -22 gr. på 620 kW, produsert solenergi 78.000 kWh/år (installert effekt 130 kWp). Redusert CO2 utslipp grunnet mindre energibruk utgjør 6.200 tonn i en 30 års periode. Redusert CO2 utslipp fra materialer sammenlignet med nybygg er beregnet til 5.760 tonn (reduksjon i dag). Den totale rehabiliteringen (innvendig og utvendig) endte på 15.000 kr. per m2 med sluttresultat bedre enn passivhusstandarden.

Prosjekteier

STIFTELSEN SINTEF