Nytt fryselager basert på CO2

Utbytting av eksisterende fryseanlegg, som har ammoniakk som frysemedium, med nytt anlegg som benytter CO2 som frysemedium

Prosjekteier

Sunnmøre Fiskeindustri AS

Teknologileverandører

  • Tempra AS

Teknologisk innovasjon

  • Fryse og kjøleanlegg med CO2 som medium

Kompetanseutvikling

  • Samarbeid med Sintef

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av teknologien i denne størrelsesanordningen i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Prosjektet har betydelig spredningseffekt til flere sektorer