Økt materialgjenvinning og redusert energiforbruk ved resirkulering av brukte Elbilbatteri

Det søkes om støtte til bygging og drift av et pilotanlegg for å utvikle en mer effektiv teknologi for resirkulering av elbilbatterier og andre store litium ionebatterier, f.eks. fra ferger og stasjonære energilagre. Pilotanlegget skal plasseres på Øra i Fredrikstad.

Prosjekteier

Hydro Energi AS

Teknologileverandører

  • AS Batteriretur
  • Hydro
  • Northvolt AB

Teknologisk innovasjon

  • Betydelig økt materialgjenvinning fra ny resirkuleringsprosess for store litium ionebatterier
  • Betydelig redusert energiforbruk som følge av økt materilgjenvinning
  • Betydelige reduserte miljøutslipp fra ny resirkuleringsprosess for litium ionebatterier

Kompetanseutvikling

  • Det vil utvikles kunnskap om beste måte å resirkulere store mengder store litium ionebatterier

Realisert spredning av teknologi

  • Dette er 1. implementering i Norge
  • Dette er 1.implementering av sitt slag globalt

Videre utvikling og videre spredning

  • Teknologien som skal piloteres er tenkt å implementeres kommersielt i Norge og flere andre steder i Europa der hvor det er behov for resirkulering av store mengde store lituim ionebatterier